ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

COVID-19 Data Portal: Η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα ερευνητικών δεδομένων για τον COVID-19

Στις 20 Απριλίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με πολλούς εταίρους ξεκίνησαν μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα δεδομένων σχετικά με τον COVID-19 για να επιτρέψουν την ταχεία συλλογή και ανταλλαγή διαθέσιμων ερευνητικών δεδομένων.

Η πλατφόρμα, μέρος του σχεδίου δράσης ERAvsCorona, στοχεύει στην παροχή ενός ανοιχτού, αξιόπιστου και κλιμακούμενου ευρωπαϊκού και παγκόσμιου περιβάλλοντος, όπου οι ερευνητές μπορούν να αποθηκεύουν και να μοιράζονται σύνολα δεδομένων, όπως αλληλουχίες DNA, δομές πρωτεϊνών, δεδομένα από προ-κλινική έρευνα και κλινικές δοκιμές, καθώς και επιδημιολογικά δεδομένα.

Είναι αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Βιοπληροφορικής του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας (EMBL-EBI), της υποδομής Elixir και του έργου COMPARE, καθώς και των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων εταίρων.

Η ταχεία ανοιχτή ανταλλαγή δεδομένων επιταχύνει σημαντικά την έρευνα και την ανακάλυψη, επιτρέποντας μια αποτελεσματική αντίδραση στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης του κορονοϊού. Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα δεδομένων COVID-19 είναι σύμφωνη με τις αρχές που ορίζονται στη δήλωση σχετικά με την κοινή χρήση δεδομένων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία και τονίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να ανοίξει ερευνητικά δεδομένα και ανοικτή επιστήμη, η οποία αποσκοπεί στο να καταστήσει την επιστήμη πιο αποτελεσματική, αξιόπιστη και ευαίσθητη στην κοινωνικές προκλήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πλατφόρμα αποτελεί επίσης πιλοτικό πρόγραμμα προτεραιότητας, με στόχο την επίτευξη των στόχων του European Open Science Cloud (EOSC) και βασίζεται σε καθιερωμένα δίκτυα μεταξύ EMBL-EBI και εθνικών υποδομών δεδομένων δημόσιας υγείας.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment