ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Νέα διαδραστική μελέτη για την πανδημία στις ΗΠΑ χρησιμοποιεί ανοιχτά δεδομένα

Με βάση τα διαθέσιμα ανοιχτά δεδομένα, πώς εξαπλώνεται ο COVID-19 (γνωστός και ως κορωνοϊός) στις Ηνωμένες Πολιτείες; Πόσο γρήγορα μεγαλώνει ο αριθμός των νοσηλευομένων σε κάθε πολιτεία; Και πόσο καλά προετοιμασμένες είναι οι διάφορες πολιτείες για να αντιμετωπίσουν την εξάπλωση αυτής της παγκόσμιας πανδημίας;

Μέσα από τον ιστότοπο του DATAUSA, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που υποστηρίζεται από κερδοσκοπικούς και ακαδημαϊκούς φορείς στις ΗΠΑ, ερευνητές και αναλυτές χρησιμοποιούν ανοιχτά δεδομένα από το COVID Tracking Project
και παρουσιάζουν με μια σειρά διαδραστικών γραφικών την πορεία της εξάπλωσης της πανδημίας για κάθε πολιτεία.

Η μελέτη παρουσιάζει γραφήματα που απεικονίζουν τον αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, θανάτων και νοσηλευομένων λόγω πανδημίας σε διάφορες κλίμακες (λογαριθμική ή γραμμική), και ανανεώνεται καθημερινά με τα τελευταία δεδομένα.

Επιπλέον, περιλαμβάνει δείκτες που μας βοηθούν να καταλάβουμε κάποιες αρχικές επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία και την δυνατότητα του συστήματος υγείας να ανταπεξέλθει όπως τον αριθμό ασφαλιστικών αιτήσεων εξαιτίας της ανεργίας, τον αριθμό διαθέσιμων κλινών και κλινών ΜΕΘ και τον αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού.


Leave a Comment