ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Datatidy: Μια ανοιχτού κώδικα  μηχανή επεξεργασίας δεδομένων για δημόσιους οργανισμούς

Η Datatidy είναι μια ανοιχτού κώδικα  μηχανή επεξεργασίας δεδομένων για δημόσιους οργανισμούς. Κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο από μια συνεργασία μεταξύ εθνικών και δημόσιων οργανισμών.

Η λύση Datatidy στοχεύει να κάνει τη δουλειά με δεδομένα ευκολότερη για τους δημόσιους φορείς. Η Datatidy παρέχει στους  δημόσιους οργανισμούς της Δανίας μια επισκόπηση των δεδομένων τους. Η πλατφόρμα μπορεί να συλλέξει δεδομένα σε σύνολα δεδομένων μεταξύ δήμων, να χαρτογραφήσει δεδομένα μετά από κοινές τιμές και να διευκολύνει τη μετάδοση δεδομένων.

Τεχνικά δεδομένα

Ο σκοπός της Datatidy είναι να μεταφράσει τεχνικά δεδομένα σε δεδομένα τα οποία είναι εύκολο για τους ανθρώπους να αναλύσουν. Μέσω της ροής δεδομένων, τα δεδομένα μετασχηματίζονται και «βελτιώνονται» και καθίσταται ευκολότερο να αποκωδικοποιηθεί για έναν δημόσιο οργανισμό.

Ευκολότερη εργασία με δεδομένα IoT και άλλα δεδομένα

Η πλατφόρμα είναι ένας μηχανή επεξεργασίας, η οποία διευκολύνει την εργασία με δεδομένα IoT και άλλα είδη δεδομένων. Δεν διατηρεί τα δεδομένα, αλλά τα βγάζει από την πηγή δεδομένων του ίδιου του οργανισμού με μια πηγή HTTP.

Η Datatidy προορίζεται για δημόσιους οργανισμούς και οι ιδιωτικές εταιρείες θα επωφεληθούν μόνο μέσω δεδομένων, τα οποία ενοποιούνται ή μεταφέρονται. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα.

Οφέλη από τα δημόσια δεδομένα

Η Datatidy επιτρέπει:

  • Απλούστερη επικοινωνία όταν οι αριθμοί δίδονται από αισθητήρες π.χ. Οι κατευθύνσεις ανέμου μεταφράζονται σε κατεύθυνση πυξίδας: Βόρεια, Νότια, Νοτιοδυτικά κ.λπ.
  • Συγκέντρωση συνόλων δεδομένων για δεδομένα μεταξύ δήμων.
  • Δημιουργία γεωγραφικών δεδομένων για το Business Intelligence, ώστε να γίνεται ευκολότερη η δημιουργία άμεσων οπτικοποιήσεων σε έναν χάρτη.

Ανοιχτός κώδικας και ελεύθερος

Το Datatidy είναι μια δωρεάν πλατφόρμα, την οποία μπορούν να εγγραφούν οι δημόσιοι οργανισμοί μέσω του δικτύου Open Data DK. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτού κώδικα και είναι δυνατό για τους χρήστες να συνεισφέρουν μέσω pull requests και η πρόθεση είναι η πλατφόρμα να αναπτυχθεί μέσα από τις ανάγκες και τις επιθυμίες του δημόσιου τομέα.

Το Datatidy αναπτύχθηκε από Partnerskabet for åbne offentlige data (Partnership for open public data, red) που αποτελούνται από Erhvervsstyrelsen, KL, Danske Regioner και το  Open Data DK, και από την ITK Development στο δήμο του Aarhus.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/collection

Leave a Comment