ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Data.europa.eu : Ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης για τα ανοιχτά δεδομένα στην Ευρώπη

Σύντομα, το European Data Portal θα ενώσει τις δυνάμεις της με το European Open Data Portal (ODP) για να γίνει το ενιαίο σημείο πρόσβασης για ανοιχτά δεδομένα στην Ευρώπη και τα κράτη μέλη της.

Με το όνομα data.europa.eu, το έργο θα συνεχίσει την αποστολή του να υποστηρίξει τις ευρωπαϊκές χώρες στην αύξηση της ωριμότητας των ανοιχτών δεδομένων, τη δημοσίευση ανοικτών δεδομένων και την προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις δυνατότητες ανοιχτών δεδομένων για περαιτέρω χρήση.

Για την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανοιχτών δεδομένων και πληροφοριών του δημόσιου τομέα, το έργο επικεντρώνεται γύρω από:

  1. Την συλλογή μεταδεδομένων πληροφοριών του δημόσιου τομέα (PSI) που διατίθενται σε δημόσιες ανοικτές πύλες δεδομένων σε ευρωπαϊκές χώρες
  2. Την προώθηση της απορρόφησης στην παροχή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για τη βελτίωση της ποιότητας παροχής (μετα) δεδομένων · και
  3. Την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η νέα πύλη θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη μιας κοινοπραξίας με επικεφαλής τηνν Capgemini Invent, σε συνεργασία με την Intrasoft International, συμπεριλαμβανομένων των Fraunhofer Fokus, OMMAX, con.terra, 52 ° North, agiledrop, Timelex, Idean, the Lisbon Council και το Universidad Politécnica de Madrid..

Ο στρατηγικός στόχος του έργου data.europa.eu είναι να βελτιώσει την προσβασιμότητα και να αυξήσει την αξία των πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας δεδομένων. Επομένως, η ευθύνη της κοινοπραξίας θα είναι η λειτουργία, η συντήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη της πύλης data.europa.eu, η υποστήριξη των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών χωρών στη δημοσίευση δεδομένων και η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την αξία και το δυναμικό των δημόσιων πόρων δεδομένων.

Πηγή άρθρου: https://www.europeandataportal.eu

Leave a Comment