ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαβούλευση της ΕΕ για την διαμόρφωση του ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί πολίτες, οργανισμούς και ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της ψηφιακής και δημόσιας υγείας να συμμετέχουν στη διαβούλευση σχετικά με τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία (EHDS).

Η πρόσβαση και η ανταλλαγή δεδομένων υγείας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας της υγειονομικής περίθαλψης και για τη στήριξη της δημιουργίας καινοτόμων λύσεων που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI). Ωστόσο, η συλλογή και η επαναχρησιμοποίηση δεδομένων υγείας είναι συχνά δύσκολη καθώς περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα. 

Για αυτήν τη δημόσια διαβούλευση, η Επιτροπή καλεί ιδιαίτερα τις εθνικές αρχές δημόσιας υγείας, προστασίας δεδομένων, φορείς εξουσιοδότησης δεδομένων, επαγγελματίες υγείας και παρόχους, ασφαλιστές υγείας, ασθενείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ερευνητικά ιδρύματα, επιτροπές δεοντολογίας, συνδικάτα και ψηφιακά , βιομηχανίες φαρμακευτικών και ιατρικών συσκευών. 

Οι συνεισφορές σε αυτήν τη διαβούλευση θα βοηθήσουν την Επιτροπή να αποκτήσει σημαντικές γνώσεις, απόψεις και αποδεικτικά στοιχεία για τη δημιουργία του EDHS, και να εντοπίσει τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και να ληφθούν υπόψη οι επιλογές πολιτικής.

Υποβάλετε τις απόψεις σας πριν από τις 26 Ιουλίου και βοηθήστε στο σχεδιασμό του ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία!

Πηγή άρθρου:  https://data.europa.eu/

Leave a Comment