ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

247 προτάσεις συμμετοχής στις Ημέρες Ανοικτών Δεδομένων της ΕΕ!

Από τις 23 έως τις 25 Νοεμβρίου, η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει τις πρώτες Ημέρες Ανοιχτών Δεδομένων της ΕΕ, μια δωρεάν διαδικτυακή εκδήλωση για συζήτηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα και την οπτικοποίηση τους.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων έλαβε συνολικά 247 υποβολές από 47 χώρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως την Αυστραλία, από τη Ρωσική Ομοσπονδία έως τη Χιλή. Περισσότερο από το ήμισυ (60%) των προτάσεων προήλθε από τον δημόσιο τομέα γενικά, 14% από την ακαδημαϊκή κοινότητα και 13% από τις δημόσιες διοικήσεις ειδικά, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Οι προτάσεις για τις EU Open Data Days χωρίστηκαν ως εξής:

  • EU DataViz : το συνέδριο οπτικοποίησης ανοιχτών δεδομένων που θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Νοεμβρίου έλαβε 151 προτάσεις από 34 χώρες.
  • EU Datathon : ο διαγωνισμός ανοιχτών δεδομένων που που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου έλαβε 96 αιτήσεις από 33 χώρες, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προτάσει συμμετοχών είναι διαθέσιμες στο dashboard του Open Data Days

Τις επόμενες εβδομάδες όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu

Leave a Comment