ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Third Wave of Open Data Toolkit: Ανακαλύψτε τις διαδικασίες του κύκλου ζωής των ανοιχτών δεδομένων

Tα ανοιχτά δεδομένα υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τα δεδομένα και έχουν τη δύναμη να δημιουργήσουν πραγματική κοινωνική αξία. Ωστόσο, η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων δεν είναι απλή. Είναι και πολύπλοκη και πολύπλευρη. Πίσω από τα σύνολα δεδομένων, υπάρχει μια μυριάδα πλατφορμών, αναλύσεων και διαδικασιών που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων που τελικά οδηγούν σε πληροφορίες. Ωστόσο, όταν εξετάζουμε τον κύκλο ζωής των δεδομένων στο σύνολό του, μπορεί να είναι δύσκολο να ξεμπερδέψουμε τις διαδικασίες και να τις κατανοήσουμε.

 

Για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τις διαδικασίες, το Open Data Policy Lab δημοσίευσε την εργαλειοθήκη Third Wave of Open Data νωρίτερα φέτος. Αυτή η εργαλειοθήκη περιλαμβάνει ένα μοντέλο που ονομάζεται Open Data Framework, το οποίο απεικονίζει όλες τις διαδικασίες που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής των δεδομένων. 

Αυτό το μοντέλο έχει 6 δακτυλίους, ξεκινώντας από τη δημιουργία ενός συνόλου δεδομένων στο κέντρο και διακλαδώνεται στη συνεργασία δεδομένων, τις ιδέες και την αξία που δημιουργούνται μέσω αυτών των πληροφοριών. 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την εργαλειοθήκη που δημοσιεύτηκε από το Open Data Policy Lab εδώ

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment