ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ωριμότητα των Ανοιχτών Δεδομένων στην ΕΕ το 2021

Η έκθεση ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων (ODM) για το 2021 κυκλοφόρησε! Αυτή η ετήσια έκθεση δείχνει την ετήσια πρόοδο που σημείωσαν οι ευρωπαϊκές χώρες στη δημοσίευση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτών δεδομένων. Η έκθεση Open Data Maturity (ODM) Report παρουσιάζει μια πληθώρα βέλτιστων πρακτικών από όλη την Ευρώπη και σε διάφορους κλάδους που μπορούν να μεταφερθούν σε άλλα εθνικά και τοπικά πλαίσια .

Αυτή η έκθεση είναι η έβδομη στη σειρά που ξεκίνησε το 2015 και αξιολογεί το επίπεδο ωριμότητας ανοικτών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ27) και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία. Η έκθεση συμπεριέλαβε τις χώρες της «Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης» (ΑΕΣ: Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Μολδαβία και Ουκρανία), καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) μετά την αποχώρηση της χώρας από την Ένωση.

Η αξιολόγηση μετρά την ωριμότητα σε τέσσερις διαστάσεις ανοιχτών δεδομένων:

 • πολιτική
 • αντίκτυπος
 • πύλη δεδομένων
 • και ποιότητα δεδομένων

Από την πρώτη αξιολόγηση το 2015, οι βαθμολογίες στη διάσταση του αντίκτυπου των ανοιχτών δεδομένων βελτιώθηκαν περισσότερο, σε σύγκριση με τις άλλες διαστάσεις. Και το 2021 συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι πολλά κράτη μέλη εργάζονται για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα Ανοικτά Δεδομένα και η πανδημία COVID-19 συνεχίζει να αναδεικνύει την αξία και τον αντίκτυπο των ανοιχτών δεδομένων στην κοινωνία.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια και συν-συγγραφέα της έκθεσης, Daphne van Hesteren:

«Είναι ενδιαφέρον να δούμε την αυξημένη εστίαση των χωρών στην κατανόηση και τη μέτρηση του αντίκτυπου των ανοιχτών δεδομένων, καθώς συμβάλλει στην αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της επαναχρησιμοποίησης ανοιχτών δεδομένων. Οι πολυάριθμοι πίνακες εργαλείων που βασίζονται σε ανοιχτά δεδομένα και οι πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την πανδημία του COVID-19 είναι εξαιρετικά παραδείγματα του πώς μπορεί να δημιουργηθεί αντίκτυπος από τα ανοιχτά δεδομένα». 

Εκτός από τη μέτρηση της προόδου, αυτή η άσκηση συγκριτικής αξιολόγησης είναι επίσης ένας τρόπος για τις ευρωπαϊκές χώρες να μάθουν η μία από την άλλη και να βρουν νέους τρόπους για να δημιουργήσουν αντίκτυπο με ανοιχτά δεδομένα.

«Στην πραγματικότητα, η δημιουργία αντίκτυπου με τη βοήθεια ανοιχτών δεδομένων μπορεί να θεωρηθεί ο απώτερος στόχος των προσπαθειών ανοιχτών δεδομένων σε όλη την Ευρώπη»,  δήλωσε η ερευνήτρια και συν-συγγραφέας της έκθεσης, Laura van Knippenberg.  «Θέλουμε να έχουμε τις σωστές πολιτικές, προηγμένες πύλες διαθέσιμες για την εύρεση δεδομένων και την προώθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκδοτών και των επαναχρηστών και θέλουμε αυτά τα δεδομένα να είναι τέτοιας ποιότητας ώστε η επαναχρησιμοποίηση να γίνεται ευκολότερη, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί αντίκτυπος – είτε κοινωνικός, οικονομικός είτε περιβαλλοντικός. 

Βασικό μέρος της αξιολόγησης είναι η ομαδοποίηση, η οποία κατηγοριοποιεί όλες τις χώρες με βάση τη βαθμολογία ωριμότητας ανοικτών δεδομένων:

Η μελέτη ομαδοποιεί τις χώρες σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες:

 • Οι ηγέτες – Trendsetters: έχουν εφαρμόσει μια προηγμένη πολιτική Ανοιχτών δεδομένων με εκτεταμένες λειτουργίες πύλης και εθνικούς μηχανισμούς συντονισμού σε όλους τους τομείς
 • Οι fast trackers: έχουν επιταχύνει σημαντικά το ταξίδι τους στα Ανοιχτά Δεδομένα, έχοντας είτε μια πολιτική και μια πύλη που αναπτύσσεται ουσιαστικά, ωστόσο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ένα μικρό αριθμό ελλείψεων
 • Οι followers: έχουν αναπτύξει με επιτυχία μια βασική πολιτική για τα Ανοικτά Δεδομένα και έχουν φέρει πιο προηγμένα χαρακτηριστικά στις δικτυακές τους πύλες. Περιορισμοί εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά την απελευθέρωση δεδομένων.
 • Οι αρχάριοι: βρίσκονται στα αρχικά στάδια του ταξιδιού τους στα Ανοιχτά Δεδομένα, τόσο από την άποψη της ύπαρξης μιας πολιτικής Ανοιχτών δεδομένων, όσο και από τα χαρακτηριστικά στις πύλες ανοιχτών δεδομένων τους.

Φέτος, για πρώτη φορά, η Γαλλία έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία της αξιολόγησης, διατηρώντας τη θέση της ως ηγέτης – Trendsetter. Η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Εσθονία και η Ουκρανία είναι επίσης σε αυτόν τον όμιλο. Είναι ενδιαφέρον ότι και οι συμμετέχουσες χώρες εκτός της ΕΕ27 παρουσιάζουν κορυφαίες επιδόσεις φέτος, μεταβαίνοντας από αρχάριους σε fast trackers (Νορβηγία) και ή γίνονται Trendsetters το 2021 (Ουκρανία). 

ODM

Διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ για να ανακαλύψετε την απόδοση της κάθε χώρας στη φετινή αξιολόγηση.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

2 thoughts on “Ωριμότητα των Ανοιχτών Δεδομένων στην ΕΕ το 2021

 1. Πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση.
  Επιτέλους μπήκε και η Ελλάδα λίγο στον χάρτη αυτό. Όμως έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας για ουσιαστικά αποτελέσματα…

Leave a Comment