ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

CLARIN:EL Datathon 2021 13&18/10/2021: Τεκμηρίωση και επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων στο CLARIN:EL

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ/ΕΚ Αθηνά)  και η Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για τη Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ διοργανώνουν δύο εξειδικευμένα εργαστήρια με αντικείμενο την κατασκευήτεκμηρίωση και επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων μέσω της Υποδομής CLARIN:EL.

Τα δύο εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακάέχουν κοινό περιεχόμενο και διαφέρουν μόνο ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής:     – Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, ώρες 16:00-19:00  – Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021, ώρες 16:00-19:00    Τα datathons απευθύνονται σε σπουδαστές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, δημιουργούς υπολογιστικών εργαλείων και εφαρμογών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας καθώς και σε επαγγελματίες από τον χώρο των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών, της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και της Πληροφορικής, των οποίων τα ενδιαφέροντα εστιάζουν στη συλλογή, επισημείωση και επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων και στην ανάπτυξη και αξιοποίηση Γλωσσικών Τεχνολογιών. Σκοπός των εργαστηρίων είναι να πειραματιστούν οι συμμετέχοντες στη δημιουργία, στην τεκμηρίωση, στο διαμοιρασμό και στην επεξεργασία των δικών τους γλωσσικών δεδομένων μέσα από τα εργαλεία και τις υπηρεσίες της Ερευνητικής Υποδομής CLARIN:EL.    Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να δημιουργήσουν τα δικά τους γλωσσικά δεδομένα (σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες και προδιαγραφές), τα οποία και θα χρησιμοποιήσουν στα πλαίσια της συμμετοχής τους στις παρακάτω εργασίες των εξειδικευμένων εργαστηρίων (datathons):

1. Δημιουργία και τεκμηρίωση γλωσσικών δεδομένων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων μέσω του περιβάλλοντος τεκμηρίωσης και ανάρτησης πόρων CLARIN:EL (CLARIN:EL Editor).

2. Επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων χρησιμοποιώντας τα εργαλεία Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας του CLARIN:EL που βασίζονται σε νευρωνικά δίκτυα, με στόχο την επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος.  

  Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης.

Πηγή άρθρου: https://www.athena-innovation.gr

Leave a Comment