ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Καταγραφή του αντίκτυπου των ανοιχτών δεδομένων: Πληροφορίες από το Use Case Observatory

To Use Case Observatory, είναι  μια πρωτοβουλία με επικεφαλής το data.europa.eu, και χρησιμεύει ως  μια ολοκληρωμένη έρευνα με στόχο την αξιολόγηση του αντίκτυπου των ανοιχτών δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη μεταξύ 2022 και 2025. Αυτό το έργο εστιάζει στην ανάλυση 30 περιπτώσεων επαναχρησιμοποίησης και στοχεύει να συμβάλει με πολύτιμες γνώσεις στους ευρύτερους στόχους του data.europa.eu, ρίχνοντας φως στα προκλήσεις και επιτυχίες των ανοιχτών μεθοδολογιών επαναχρησιμοποίησης δεδομένων και εκτίμησης επιπτώσεων.

Επεκτείνοντας τα ευρήματα από το πρώτο τόμο, αυτός ο δεύτερος τόμος επέλεξε 13 περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης από τις αρχικές 30 και τις κατηγοριοποίησε σύμφωνα με τις τέσσερις διαστάσεις του αντίκτυπου ανοιχτών δεδομένων, που χρησιμοποιούνται στην έρευνα Μελέτες ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων: οικονομική, κυβερνητική, κοινωνική και περιβαλλοντική. Στη συνέχεια, αυτές οι περιπτώσεις παρακολουθήθηκαν στενά για να αξιολογηθεί πώς τα ανοιχτά δεδομένα δημιουργούν αντίκτυπο σε διαφορετικούς τομείς.

Οι γνώσεις είναι ποικίλες και διορατικές. Όχι μόνο αυτές οι περιπτώσεις δείχνουν πώς τα ανοιχτά δεδομένα διευκολύνουν την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επιχειρηματικότητα, αλλά υπογραμμίζουν επίσης το ρόλο των ανοιχτών δεδομένων στην ενίσχυση της λήψης αποφάσεων, της διαφάνειας και της λογοδοσίας στις πολιτικές διαδικασίες. Όσον αφορά την κοινωνική διάσταση, η χρήση των ανοιχτών δεδομένων βελτιώνει τη δημόσια υγεία, προάγει τη συμπερίληψη και ενισχύει τις δημόσιες υπηρεσίες. Τέλος, οι περιπτώσεις χρήσης δείχνουν τον αντίκτυπο των ανοιχτών δεδομένων στο περιβάλλον, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων και υποστηρίζοντας τις προσπάθειες διατήρησης.

Ενώ ο δεύτερος τόμος του  Use Case Observatory, υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της επαναχρησιμοποίησης ανοιχτών δεδομένων στη δημιουργία πολυάριθμων οργανισμών και εφαρμογών, τονίζει επίσης τη σημασία του ξεκλειδώματος ακόμη μεγαλύτερου δυνητικού αντίκτυπου σε διάφορους τομείς. Αυτό συνεπάγεται την παροχή συνεχούς υποστήριξης στην κοινότητα επαναχρησιμοποίησης για τον εντοπισμό ευκαιριών για οικονομική ανάπτυξη και την προώθηση μιας βαθύτερης κατανόησης του τρόπου αποτελεσματικής δημιουργίας και μέτρησης του αντίκτυπου των ανοιχτών δεδομένων.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu

Leave a Comment