ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η ΕΕΛΛΑΚ συνυπογράφει την ανοιχτή επιστολή του My Data Global και άλλων φορέων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) σχετικά με τη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων. 

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών-ΕΕΛΛΑΚ, συνυπέγραψε, ανάμεσα σε άλλους φορείς, την ανοιχτή επιστολή της διεθνούς μη κερδοσκοπικής οργάνωσης My Data Global για την εφαρμογή της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) αναφορικά με τη φορητότητα των προσωπικών δεδομένων. Η επιστολή εστάλη στην Margrethe Vestager, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ρόλο “Ευρώπη έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή”.

Αναγνωρίζοντας τις πρωτοβουλίες και τα βήματα που έχουν γίνει για την εξισορρόπηση του ανταγωνισμού και την παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, επισημάνθηκαν κάποια κενά που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και αφορούν στο δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, όπως κατοχυρώνεται στο πλαίσιο του GDPR.

Η φορητότητα των δεδομένων διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του οράματος μιας ψηφιακής Ευρώπης δίνοντας προτεραιότητα στα δικαιώματα και τα συμφέροντα των πολιτών της και προωθώντας τον ανταγωνισμό, την καινοτομία και την αυτονομία των χρηστών στο ψηφιακό οικοσύστημα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις ανθρωποκεντρικές αρχές της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα δεδομένα.

Η μη επιβολή των απαιτήσεων φορητότητας δεδομένων της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) ενέχει τον κίνδυνο υπονόμευσης των αρχών της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και της ενδυνάμωσης των χρηστών που στηρίζουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω τονίστηκε η ανάγκη για:

  1. Διασφάλιση της άμεσης εφαρμογής της έγκρισης για επαναλαμβανόμενες μεταφορές. Και οι έξι πυλωροί (Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft) πρέπει να υποχρεωθούν να εφαρμόσουν εργαλεία που επιτρέπουν την εκτεταμένη έγκριση καθημερινών επαναλαμβανόμενων λήψεων για διάστημα έως και ενός έτους, εφαρμοζόμενα σε όλα τα δεδομένα των χρηστών σε όλες τις βασικές υπηρεσίες της πλατφόρμας τους (CPS -core platform services).
  2. Ισχυρή εποπτεία της εφαρμογής και της χρήσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο πλατφόρμες πυλωρών χρησιμοποιούν τα εργαλεία φορητότητας δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η λογοδοσία κατά την ανάπτυξή τους. Εάν οι προγραμματιστές από άλλες υπηρεσίες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα εργαλεία, τότε τα εργαλεία αποτελούν προκάλυμμα της μη συμμόρφωσης.
  3. Δέσμευση απαίτησης για συνεχή και σε πραγματικό χρόνο ροή δεδομένων: Οι πλατφόρμες των πυλωρών πρέπει να δεσμευτούν για την εφαρμογή μηχανισμών φορητότητας δεδομένων σε συνεχή και πραγματικό χρόνο εξασφαλίζοντας τη συνεχή ροή δεδομένων που είναι ζωτικής σημασίας για την αξία και τη χρησιμότητά τους. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει σταθερές δεσμεύσεις από τους πυλωρούς σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μηχανισμών συνεχούς και πραγματικού χρόνου, ώστε να αποφευχθούν οι επ’ αόριστον καθυστερήσεις. Δεν πρόκειται για μια υποθετική πολιτική συζήτηση για το μέλλον – είναι μια νομική υποχρέωση που έχει ανατεθεί στους πυλωρούς και επιλέγουν να μην την εκπληρώσουν.

Η ανοιχτή επιστολή είναι διαθέσιμη εδώ.

Leave a Comment