ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης: Ο αντίκτυπος του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων και  των πρωτοβουλιών ανοιχτών δεδομένων

Tο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων και την ενίσχυση της στρατηγικής της ΕΕ για τις δεξιότητες. Αυτή η πρωτοβουλία επιδιώκει να εξοπλίσει τα άτομα με τις απαραίτητες δεξιότητες για ποιοτικές θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα βοηθά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις εξελισσόμενες απαιτήσεις εργατικού δυναμικού. Ξεκινώντας στις 9 Μαΐου 2023, ξεκίνησε ένα πλήθος εκδηλώσεων, φέτος με επίκεντρο τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις.

Πώς λειτουργεί; 

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων ενισχύει τις δυνατότητες του εργατικού δυναμικού και προωθεί την οικονομική ανάπτυξη προωθώντας τις επενδύσεις στην κατάρτιση, ευθυγραμμίζοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων με τις ανάγκες των εργοδοτών και διευκολύνοντας τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, προσελκύει ειδικευμένα άτομα από χώρες εκτός της ΕΕ για την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης και την προώθηση της καινοτομίας, καλλιεργώντας τελικά ένα εργατικό δυναμικό υψηλής ειδίκευσης και προσαρμογής για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων.

Το Έτος διευκόλυνε δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων σε όλη την Ευρώπη, προσφέροντας ευκαιρίες απόκτησης, ενίσχυσης και ευθυγράμμισης δεξιοτήτων με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Αυτή η εστίαση υπογραμμίστηκε από έξι βασικές δεξιότητες, μεταξύ των οποίων είναι οι ψηφιακές δεξιότητες. Όπως τονίζεται σε ένα από τα   data stories του data.europa.eu, πάνω από το 90 % των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη απαιτούν βασικές ψηφιακές γνώσεις, αλλά περίπου το 32 % των Ευρωπαίων εξακολουθούν να στερούνται βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. Δεδομένου του διάχυτου ρόλου της ψηφιακής τεχνολογίας, δίνεται όλο και μεγαλύτερη έμφαση στη σημασία της μέτρησης και της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σε μια εποχή όπου τα δεδομένα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε διάφορους τομείς, οι πρωτοβουλίες ανοιχτών δεδομένων συμπληρώνουν το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων παρέχοντας πολύτιμες πληροφορίες για τις απαιτήσεις δεξιοτήτων, τις ευκαιρίες κατάρτισης και τις τάσεις του εργατικού δυναμικού. Προσβάσιμα σύνολα δεδομένων επιτρέπουν στα άτομα να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις στρατηγικές απασχόλησης. Μαζί, το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων και οι πρωτοβουλίες ανοιχτών δεδομένων συμβάλλουν στην ενίσχυση ενός ειδικευμένου εργατικού δυναμικού έτοιμου να ευδοκιμήσει σε ένα ταχέως εξελισσόμενο οικονομικό τοπίο. 

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment