ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαμορφώνοντας το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης: Διαλειτουργικότητα και ανοιχτά δεδομένα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  υπερασπίζεται τον  ψηφιακό μετασχηματισμό ως τον  ακρογωνιαίο λίθο  για το μέλλον της Ευρώπης, με στόχο την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων. Ως μέρος της ψηφιακής στρατηγικής της, η Επιτροπή δίνει προτεραιότητα στη διαλειτουργικότητα και τα ανοιχτά δεδομένα για να προωθήσει την καινοτομία, την αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη στην ψηφιακή εποχή. Οραματιζόμενη μια Ψηφιακή Δεκαετία, η EC είναι αποφασισμένη να ενισχύσει την ψηφιακή ανεξαρτησία της Ευρώπης και θέτει πρότυπα για να πρωτοστατήσει στο παγκόσμιο ψηφιακό τοπίο. Δίνοντας έμφαση στον κεντρικό ρόλο των δεδομένων, της τεχνολογίας και της υποδομής, στοχεύει να διαμορφώσει μια Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή, με τη διαλειτουργικότητα και τα ανοιχτά δεδομένα στον πυρήνα της.

Η διαλειτουργικότητα είναι ζωτικής σημασίας για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή εποχή, επιτρέποντας την απρόσκοπτη επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών συστημάτων και συσκευών. Αυτό ενισχύει την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία ενσωματώνοντας διαφορετικές τεχνολογίες, μειώνει το κόστος, διευρύνει την εμβέλεια και διευκολύνει τη συνεργασία. Επιπλέον, η διαλειτουργικότητα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις απορρήτου δεδομένων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια στο ψηφιακό οικοσύστημα.

Στην Ψηφιακή Εποχή της Ευρώπης, η διαλειτουργικότητα των δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας για την προώθηση τόσο της ψηφιακής όσο και της οικονομικής ανάπτυξης. Τα ανοιχτά δεδομένα, όταν είναι διαλειτουργικά, επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση και να επαναχρησιμοποιούν δεδομένα, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία εφαρμογών και υπηρεσιών που προσδίδουν αξία στην κοινωνία και βοηθώντας την αξιολόγηση της πολιτικής. Με την προώθηση της διαλειτουργικότητας και της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων, η Επιτροπή στοχεύει να προωθήσει την καινοτομία και να ξεκλειδώσει το πλήρες δυναμικό της οικονομίας δεδομένων.

Καθώς η Ευρώπη διανύει την ψηφιακή της δεκαετία, η εστίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διαλειτουργικότητα και τα ανοιχτά δεδομένα υπογραμμίζει τη δέσμευσή της να διαμορφώσει ένα ψηφιακό μέλλον που ωφελεί όλους. Ενισχύοντας τη συνεργασία, την καινοτομία και τη διαφάνεια, η Ευρώπη στοχεύει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία, οδηγώντας σε βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία για τα επόμενα χρόνια.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu

Leave a Comment