ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έκθεση του Open Data Institute (ODI), για την ετοιμότητα των χωρών της ΕΕ για τη δευτερογενή χρήση δεδομένων υγείας.

Η «δευτερεύουσα χρήση δεδομένων υγείας» αναφέρεται στη χρήση δεδομένων υγείας του πληθυσμού, που συλλέγονται μέσω ηλεκτρονικών αρχείων υγείας, δεδομένων ασφάλισης υγείας και δεδομένων μητρώου υγείας, με στόχο για παράδειγμα, τη βελτίωση του προγραμματισμού φροντίδας, της ανάπτυξης φαρμάκων, της παρακολούθησης ασφάλειας, την έρευνα και την χάραξη πολιτικής.

Η έκθεση του Open Data Institute (ODI) , μετράει την ετοιμότητα πολιτικής των χωρών σε όλη την Ευρώπη για τη δευτερογενή χρήση δεδομένων υγείας.

Με αυτήν την έκθεση, το ODI αξιολογεί πόσο έτοιμη είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η κάθε χώρα και παρέχει ταξινομήσεις, βαθμολογίες χωρών, αναλυτικά προφίλ χωρών, καθώς και βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις.

Προσδιορίζει επίσης ευκαιρίες πολιτικής, ανάγκες πολιτικής και τρόπους μελλοντικής πορείας για ένα ευρύ φάσμα κοινοτήτων, από ομάδες ασθενών έως ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού.

Η έκθεση ταξινομεί τις χώρες της ΕΕ σε 4 κατηγορίες:

Τους Ηγέτες: όπου η ποιότητα της πολιτικής είναι ισχυρότερη ή/και το στάδιο της υλοποίησης είναι πιο προχωρημένο. Δεκαέξι χώρες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέπεσαν σε αυτό κατηγορία (Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Φινλανδία, Γαλλία, Ισραήλ, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο).

Περιορισμένης ενέργειας: όπου η ποιότητα της πολιτικής είναι ισχυρότερη αλλά το στάδιο της υλοποίησης είναι λιγότερο προχωρημένο.

Περιορισμένου οράματος: όπου η ποιότητα της πολιτικής είναι ασθενέστερη αλλά το στάδιο της υλοποίησης είναι πιο προχωρημένο. Εξι χώρες εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία (Κροατία, Ιρλανδία, Γερμανία, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβακία).

και Λιγότερο προετοιμασμένοι: όπου η ποιότητα της πολιτικής είναι ασθενέστερη και το στάδιο της υλοποίησης είναι λιγότερο προχωρημένο. Επτά χώρες εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ελβετία)

Διαβάστε όλη την έκθεση του ODI εδώ και δείτε το διαδραστικό εργαλείο παρουσίασης των αποτελεσμάτων εδώ

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment