ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Kohesio της ΕΕ: Δημόσια δεδομένα για την διαφάνεια και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης σε σχέση με τη χρηματοδότηση της ΕΕ

Στις 17 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το Kohesio —μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε διαφανή βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης, η οποία παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, είτε πρόκειται για χωριά, κωμοπόλεις, πόλεις ή περιφέρειες, στόχος της πλατφόρμας είναι να δώσει στο ευρύ κοινό ιδέες και εμπειρία από έργα που υλοποιούνται με κονδύλια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Η πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Kohesio παρέχει έναν διαδραστικό χάρτη που δείχνει τη θέση των έργων και τα έργα που θεωρούνται παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών επισημαίνονται με κόκκινους κύκλους. Στην πλατφόρμα, χρήστες όπως πολίτες και κυρίως δημοσιογράφοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με την πραγματική χρηματοδότηση, ποιος ωφελείται, σύνδεσμοι προς βασικούς δικτυακούς τόπους και όταν υπάρχουν διαθέσιμοι οπτικοακουστικοί πόροι, καθώς και λεπτομερέστερες περιγραφές έργων που δημοσιεύονται. Στόχος της είναι να δώσει μια πληρέστερη εικόνα του τι πράττει στην πράξη η χρηματοδότηση για τη συνοχή. Το σημαντικότερο, ίσως, είναι ότι τα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις επενδύσεις της ΕΕ αποσκοπούν στη στήριξη βελτιώσεων στη χάραξη πολιτικής και στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

η πλατφόρμα βασίζεται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα. Το Kohesio είναι χτισμένο με Wikidata και Wikibase.Τα ταμεία της πολιτικής συνοχής είναι τα χρηματοδοτικά μέσα που προορίζονται για τη στήριξη της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής ή της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, τα οποία, με τη σειρά τους, έχουν τεθεί σε εφαρμογή για τη μείωση των περιφερειακών οικονομικών ανισοτήτων στην Ευρώπη. Αποτελεί παράδειγμα πολύ απτών δράσεων της ΕΕ σε ολόκληρο τον συνασπισμό. Το σκέλος χρηματοδότησης του προγράμματος πολιτικής δεν είναι ασήμαντο, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 4 % του προϋπολογισμού της ΕΕ, συνολικού ύψους 42,6 δισ. EUR για την περίοδο 2021-2027. Ωστόσο, το Kohesio στηρίζει περισσότερους από 500 000 δικαιούχους, υποστηριζόμενους όχι μόνο από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), αλλά και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πολλά έργα, όπως η εκστρατεία «Η Ευρώπη στην περιφέρειά μου» και το InfoRegio, έχουν ως στόχο να γνωστοποιήσουν στους πολίτες τις προσπάθειες και τον αντίκτυπο των έργων της ΕΕ. Το Kohesio ξεκίνησε ως πιλοτικό σχέδιο μεταξύ έξι κρατών μελών και η διαχείριση του έργου πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της DG CNECT, της DG DIGIT και της DG REGIO με την τελευταία να ηγείται της προσπάθειας. Πέρυσι, αφού θεωρήθηκε χρήσιμο εργαλείο, διευρύνθηκε ώστε να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

«Η μεγάλη προστιθέμενη αξία είναι η εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδοτούμενα έργα σε άλλες χώρες χωρίς να χρειάζεται να αναζητήσετε καταλόγους. Αν θέλω να μάθω τι είδους έργα χρηματοδοτούν η Ιρλανδία ή η Μάλτα, παίρνω το αποτέλεσμα με μερικά κλικ. Εάν ένας δημοσιογράφος θέλει να μάθει σε ποια έργα χρηματοδοτούνται, ας πούμε, το Σάλτσμπουργκ, θα μπορούσα απλώς να τον πάω στο Kohesio”, εξηγεί η Claudia Anreiter, υπεύθυνη επικοινωνίας για την IGJ/ΕΤΠΑ Αυστρία στο “Panorama” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως ενδείκνυται σε μια προσπάθεια που επικεντρώνεται στη διαφάνεια, την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων, η πλατφόρμα βασίζεται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα. Το Kohesio είναι χτισμένο με Wikidata και Wikibase. Αυτή η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί από το Wikimedia Deutschland και επιτρέπει τη σύνδεση ανθρώπινων και μηχανικώς αναγνώσιμων δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί τεχνολογία όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση και η σημασιολογική αναζήτηση για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα δεδομένα.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment