ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ εντάσσεται στους υποστηριχτές του OPEN DATA CHARTER

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, ανήκει πλέον στους υποστηριχτές της διεθνούς κοινότητας OPEN DATA CHARTER η οποία αποτελεί συνεργασία μεταξύ περισσοτέρων από 150 Κυβερνήσεων, Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμών ανά την υφήλιο που εργάζονται για την προώθηση του ανοίγματος των δεδομένων στη βάση ενός κοινού συνόλου αρχών.

Μοιραζόμαστε την κοινή αποστολή για την προώθηση και υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών που επιτρέπουν στις κυβερνήσεις, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην Κοινωνία των Πολιτών να συλλέγουν, να διαμοιράζονται και να χρησιμοποιούν δεδομένα με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι κοινές προσπάθειες για να ανοιχτούν μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων, με σεβασμό στα δικαιώματα πολιτών και κοινοτήτων, και η παροχή στήριξης και βοήθειας σε κυβερνητικούς οργανισμούς για το σταδιακό άνοιγμα δεδομένων αποτελεί τη βάση αυτής της συνεργασίας

Η κοινότητα Open Data Charter εργάζεται σε συνεργασία με κυβερνήσεις και λοιπούς οργανισμούς που προστατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών, ώστε το άνοιγμα των δεδομένων να γίνει με συγκεκριμένες πρακτικές και οδηγίες που επιτρέπουν τη διαφάνεια, τη μεταρρύθμιση και τη λογοδοσία διασφαλίζοντας τα προσωπικά δεδομένα.

Leave a Comment