ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ωριμότητα των Ανοιχτών Δεδομένων στην ΕΕ το 2022

Δημοσιεύθηκε η όγδοη ετήσια έκθεση που μετρά το επίπεδο ωριμότητας ανοικτών δεδομένων σε όλη την Ευρώπη. Η  έκθεση ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων (ODM) 2022  καταγράφει την πρόοδο που σημείωσαν τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς προωθούν τη δημοσίευση και επαναχρησιμοποίηση ανοιχτών δεδομένων, καθώς και τις διαφορετικές προτεραιότητες που έχουν τεθεί για να γίνει αυτό.

Η έκθεση του έτους βασίζεται σε έρευνα αυτοαξιολόγησης που ολοκληρώθηκε από 35 χώρες. Ενώ παραμένει μια άσκηση επικεντρωμένη στην ΕΕ, στην πραγματικότητα, το ODM 2022 περιλαμβάνει όχι μόνο τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA) (Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία), 4 υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Ουκρανία) και την Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Τα ερωτήματα σχετίζονται με τέσσερις κύριες διαστάσεις στην ανάπτυξη ανοιχτών δεδομένων:

  • Πολιτική – αυτή η διάσταση ρίχνει φως στις πολιτικές και στρατηγικές ανοιχτών δεδομένων που εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές χώρες.
  • Αντίκτυπος – αυτή η διάσταση αναλύει την προθυμία, την ετοιμότητα και την ικανότητα των ευρωπαϊκών χωρών να μετρούν τόσο την επαναχρησιμοποίηση όσο και τον αντίκτυπο που δημιουργούνται από τα ανοιχτά δεδομένα.
  • Πύλη – αυτή η διάσταση εστιάζει στα χαρακτηριστικά, τη χρήση και τη βιωσιμότητα των εθνικών πυλών ανοιχτών δεδομένων των χωρών.
  • Ποιότητα – αυτή η διάσταση εξετάζει τα μέτρα που έχουν υιοθετήσει οι διαχειριστές πυλών για να διασφαλίσουν τη συστηματική συλλογή μεταδεδομένων από πηγές σε ολόκληρη τη χώρα.

Με βάση αυτές τις διαστάσεις, οι χώρες βαθμολογούνται και ομαδοποιούνται σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες, από τις πιο ώριμες έως τις λιγότερο ώριμες:

  • Οι ηγέτες – Trendsetters: έχουν εφαρμόσει μια προηγμένη πολιτική Ανοιχτών δεδομένων με εκτεταμένες λειτουργίες πύλης και εθνικούς μηχανισμούς συντονισμού σε όλους τους τομείς (Στη φετινή έκθεση : Κύπρος, Εσθονία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Ουκρανία)
  • Οι fast trackers: έχουν επιταχύνει σημαντικά το ταξίδι τους στα Ανοιχτά Δεδομένα, έχοντας είτε μια πολιτική και μια πύλη που αναπτύσσεται ουσιαστικά, ωστόσο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ένα μικρό αριθμό ελλείψεων (Στη φετινή έκθεση: Τσεχία, Δανία, Λιθουανία, Σλοβενία, Νορβηγία)
  • Οι followers: έχουν αναπτύξει με επιτυχία μια βασική πολιτική για τα Ανοικτά Δεδομένα και έχουν φέρει πιο προηγμένα χαρακτηριστικά στις δικτυακές τους πύλες. Περιορισμοί εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά την απελευθέρωση δεδομένων.(Στη φετινή έκθεση: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Ελβετία, Σερβία)
  • Οι αρχάριοι: βρίσκονται στα αρχικά στάδια του ταξιδιού τους στα Ανοιχτά Δεδομένα, τόσο από την άποψη της ύπαρξης μιας πολιτικής Ανοιχτών δεδομένων, όσο και από τα χαρακτηριστικά στις πύλες ανοιχτών δεδομένων τους. (Στη φετινή έκθεση: Ελλάδα, Λετονία, Μάλτα, Σλοβακία, Ισλανδία, Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο)

Συνολικά, η μέση βαθμολογία ODM της ΕΕ27 για το 2022 είναι 79%: Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εξίσου καλή απόδοση με πέρυσι στη διάσταση της πύλης (83%) και στην ποιότητα (77%), αλλά υστερούν ελαφρώς στην πολιτική και έχουν τη μεγαλύτερη μείωση στην αξιολόγηση του αντίκτυπου (-7%). Αυτό οφείλεται στην αναδιάρθρωση που έγινε στους δείκτες επιπτώσεων και στη συνολική επικαιροποίηση της μεθοδολογίας ODM για φέτος.

Αν θέλετε α μάθετε περισσότερα για την απόδοση συγκεκριμένων χωρών, ποιες προκλήσεις αντιμετώπισαν και ποιες τάσεις μπορούν να βρεθούν σε όλη την Ευρώπη; Δείτε την ειδική σελίδα του ODM  στο data.europa.eu και διαβάστε την πλήρη αναφορά εδώ

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment