ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κυκλοφόρησε η πρώτη έκθεση του Use Case Observatory ανοιχτών δεδομένων του data.europa.eu

Η πρώτη έκθεση για το « The Use Case Observatory» για τα Ανοιχτά Δεδομένα  είναι τώρα διαθέσιμη στο data.europa.eu . Αυτή η έρευνα παρακολουθεί 30 ανοιχτές περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης ανοιχτών δεδομένων από το 2022 έως το 2025 με στόχο να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο τα ανοιχτά δεδομένα δημιουργούν αντίκτυπο, να μοιραστούν τις προκλήσεις και τις επιτυχίες της επαναχρησιμοποίησης και να συμβάλουν στη συζήτηση για τη μεθοδολογία αξιολόγησης αντίκτυπου ανοιχτών δεδομένων.

Οι 30 περιπτώσεις χρήσης για τη μελέτη επιλέχθηκαν από περισσότερες από 600 περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης που συλλέχθηκαν από τις αξιολογήσεις ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων της ΕΕ ,  το EU Datathon και το αποθετήριο περιπτώσεων χρήσης data.europa.eu . Ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με τις τέσσερις διαστάσεις του αντίκτυπου των ανοιχτών δεδομένων, που χρησιμοποιούνται επίσης στις μελέτες ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων : οικονομική, κυβερνητική, κοινωνική και περιβαλλοντική.

Οι περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης με οικονομικό αντίκτυπο δείχνουν πώς χρησιμοποιούνται τα ανοιχτά δεδομένα για να βοηθήσουν τις εταιρείες να εντοπίσουν υποσχόμενους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και να υποβάλουν αίτηση για θέσεις εργασίας και περαιτέρω επαγγελματικές ευκαιρίες. Οι υποθέσεις επαναχρησιμοποίησης κυβερνητικών επιπτώσεων αποδεικνύουν ότι τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να αυξήσουν τη διαφάνεια των πολιτικών διαδικασιών και να ενισχύσουν τη δημοκρατία. Ως μέρος του τομέα κοινωνικού αντίκτυπου, οι περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης σε αυτήν την πρώτη έκθεση χρησιμοποιούν ανοιχτά δεδομένα για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την παροχή κινήτρων για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Τέλος, αρκετές περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης δημιουργούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις παρακολουθώντας την ποιότητα του αέρα και υποστηρίζοντας τη διατήρηση των δασών.

Οι περισσότερες περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης αναφέρονται για να μετρηθεί ο αντίκτυπός τους με στατιστικά στοιχεία web. Ωστόσο, ο αριθμός των μοναδικών επισκεπτών ή ο αριθμός των προβολών μιας ιστοσελίδας χρησιμεύει μόνο ως μια κατά προσέγγιση εκτίμηση του αντίκτυπου που δημιουργείται μέσω των ανοιχτών δεδομένων. Επιπλέον, μια πρόκληση στην εκτίμηση του αντίκτυπου των περιπτώσεων επαναχρησιμοποίησης ανοικτών δεδομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να προκύψει από την αδυναμία κοινοποίησης ακριβών πληροφοριών σχετικά με τα έσοδα ή τον αριθμό των πελατών τους, καθώς οι ανταγωνιστές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες προς όφελός τους. Τέλος, μια άλλη κοινή πρόκληση φαίνεται να είναι η λήψη της κατάλληλης χρηματοδότησης για την κλιμάκωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και την υλοποίηση του αντίκτυπου και των στόχων που σχεδιάζονται για το μέλλον.

Συνολικά, αυτή η πρώτη έκθεση υπογραμμίζει τη δύναμη της επαναχρησιμοποίησης ανοιχτών δεδομένων, αλλά δείχνει επίσης την ανάγκη περαιτέρω ξεκλειδώματος των δυνατοτήτων των ανοιχτών δεδομένων, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίησή τους να έχει σαφή αντίκτυπο στην οικονομία, την κυβέρνηση, την κοινωνία και το περιβάλλον μας. Αυτό απαιτεί την υποστήριξη της κοινότητας των χρηστών στον εντοπισμό οικονομικών ευκαιριών, αλλά και τη βοήθεια τους να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο δημιουργείται και μετράται ο αντίκτυπος των ανοιχτών δεδομένων.

Τα ευρήματα της πρώτης έκθεσης θα λειτουργήσουν ως βάση για μια δεύτερη και τρίτη ανάλυση, η οποία θα αφορά την αξιολόγηση της προόδου των 30 επιλεγμένων περιπτώσεων επαναχρησιμοποίησης από το ένα έτος στο άλλο. Οι επόμενες δύο εκθέσεις θα δημοσιευθούν το 2024 και το 2025, αντίστοιχα.

Στις 7 Οκτωβρίου 2022 η ακαδημία data.europa φιλοξένησε ένα διαδικτυακό σεμινάριο «Ιστορίες από το Παρατηρητήριο Περιπτώσεων Χρήσης – Τόμος Ι» για να ξεκινήσει η πρώτη έκθεση και να συζητηθούν οι γνώσεις της. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, τέσσερις συμμετέχοντες, οι Openpolis , Integreat , ANP και OpenFoodFacts , παρουσίασαν τις αντίστοιχες περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης και μοιράστηκαν τις απόψεις τους για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που έρχονται. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο και να συμβουλευτείτε τις διαφάνειες της συνεδρίας στην ειδική σελίδα του data.europa academy .

Διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment