ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

EEA SDI: Βρείτε γεωχωρικά δεδομένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος στο data.europa.eu

Ο κατάλογος γεωχωρικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA SDI) είναι μια υπηρεσία που διευκολύνει την ανακάλυψη συνόλων γεωχωρικών δεδομένων που παράγονται, αποκτώνται και δημοσιεύονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA). Αυτός ο Οργανισμός στοχεύει να παρέχει γνώσεις και δεδομένα σχετικά με την κατάσταση των περιβαλλοντικών ζητημάτων της Ευρώπης, της κλιματικής αλλαγής και της βιωσιμότητας, για να υποστηρίξει την ανάπτυξη πολιτικής και αποτελεσματικές υποδομές αναφοράς για τις ροές δεδομένων.

Τα σύνολα δεδομένων που είναι διαθέσιμα στο SDI του EEA περιλαμβάνουν χωρικά σύνολα δεδομένων, σειρές δεδομένων, σύνολα δεδομένων πίνακα, καταλόγους και άλλες υπηρεσίες. Αυτό το περιεχόμενο υλοποιείται στην εφαρμογή ανοιχτού κώδικα GeoNetwork , η οποία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών αναζήτησης και ένα διαδραστικό πρόγραμμα προβολής χαρτών ιστού. Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν σύνολα δεδομένων ανά θέμα, σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE , όπως χρήση γης, ενδιαιτήματα και βιότοποι ή ατμοσφαιρικές συνθήκες. Επιπλέον, τα σύνολα δεδομένων οργανώνονται επίσης βάσει θεμάτων του ΕΟΧ, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο μετριασμός του κλίματος και η ενέργεια.

Τα δεδομένα SDI του EEA χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η έρευνα για το κόστος και τα οφέλη της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή , εξετάζοντας δεδομένα σχετικά με τους προϋπολογισμούς προσαρμογής, το κόστος των μέτρων στα σχέδια προσαρμογής και τους πόρους που χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για έρευνα σχετικά με την πρόοδο των ευρωπαϊκών δασικών οικοσυστημάτων λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των συστημάτων παρακολούθησης της υγείας των δασών στην Ευρώπη και δεδομένα για την κατάσταση και τις τάσεις στα δάση .

Από το 2022 μπορείτε να βρείτε περισσότερα από 700 σύνολα δεδομένων EEA SDI στο data.europa.eu, παρέχοντάς σας τη γνώση και τα δεδομένα που απαιτούνται για να συμβάλετε σε μια πιο βιώσιμη Ευρώπη.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment