ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

«Δημιουργία αξίας στον δημόσιο τομέα μέσω της χρήσης ανοιχτών δεδομένων»: Μια δημοσίευση από το data.europa.eu

Η πρόσφατη δημοσίευση από το data.europa.eu , με τίτλο « Δημιουργία αξίας στον δημόσιο τομέα μέσω της χρήσης ανοιχτών δεδομένων» στοχεύει να αντιμετωπίσει το ερώτημα «πώς να προωθηθεί η δημιουργία αξίας ανοιχτών δεδομένων στο δημόσιο τομέα;». Αυτό είναι το τελευταίο έγγραφο μιας σειράς σχετικά με τους δημόσιους οργανισμούς ως επαναχρησιμοποιητές ανοιχτών δεδομένων. Αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα μιας εκστρατείας ενός έτους σχετικά με τις πρακτικές επαναχρησιμοποίησης δεδομένων, επισημαίνοντας τα επίμονα εμπόδια και παρέχοντας συστάσεις για την υπέρβασή τους.

Η εκστρατεία ξεκίνησε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην ενότητα « Μέτρηση της ζήτησης δεδομένων εντός του δημόσιου τομέα» , με αποτέλεσμα μια σειρά από δραστηριότητες συμμετοχής της κοινότητας στο data.europa.eu. Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας, δημοσιεύθηκαν αρκετές αναρτήσεις στο data.europa.eu, ένα διαδικτυακό σεμινάριο της ακαδημίας data.europa με θέμα « Ζήτηση δεδομένων και επαναχρησιμοποίηση στο δημόσιο τομέα » και ένα focus group για τον τρόπο επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων στο δημόσιο τομέα. Η ανάλυση αυτών των πληροφοριών εντόπισε τέσσερις σημαντικούς τομείς προς βελτίωση και διατύπωσε συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το data.europa.eu μπορεί να διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων από δημόσιους φορείς σε όλη την Ευρώπη.

Οι συστάσεις ποικίλλουν από τον τρόπο ευαισθητοποίησης και βελτίωσης της επικοινωνίας με τη χρήση παραδειγμάτων έως τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες πολιτικής και ρύθμισης πρέπει να ευθυγραμμιστούν για την καλύτερη διερεύνηση των εσωτερικών αναγκών δεδομένων. 

H δημοσίευση καλύπτει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η επαναχρησιμοποίηση δεδομένων από τον δημόσιο τομέα πρέπει να αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, όπως οι έρευνες, και πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος των διαχειριστών δεδομένων στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης δεδομένων.

 Διαβάστε τη δημοσίευση εδώ για να δείτε όλες τις λεπτομερείς αναλύσεις και τις προτάσεις βελτίωσης.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu

Leave a Comment