ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

data.europa academy: Ανακαλύψτε τα 11 ελεύθερα μαθήματα για τα ανοιχτά δεδομένα

Τον Φεβρουάριο του 2023, η αναδιαρθρωμένη ακαδημία του data.europa εγκαινιάστηκε για να στηρίξει την εξέλιξή της ως κόμβου μάθησης και ενιαίου σημείου πρόσβασης για πόρους ανοικτών δεδομένων από ευρωπαϊκές χώρες, θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ.

Για την εύκολη ανακάλυψη και πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και θέματα σχετικά με την ακαδημία δεδομένων.europa, τα αρχικά 38 μαθήματα ομαδοποιήθηκαν στα ακόλουθα 11 μαθήματα:

 1. Εισαγωγή στα ανοικτά δεδομένα: για να κατανοήσουμε την έννοια και τα οφέλη των ανοικτών δεδομένων.
 2. Κατανόηση της νομικής πλευράς των ανοικτών δεδομένων: κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η νομοθεσία και οι κανονισμοί μπορούν να επηρεάσουν τη δημοσίευση και την περαιτέρω χρήση των ανοικτών δεδομένων.
 3. Ενσωμάτωση ανοικτών δεδομένων: για να μάθετε πώς οι προγραμματιστές ή οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν ανοικτά δεδομένα στις εφαρμογές τους.
 4. Δημιουργία μιας επιχείρησής με ανοικτά δεδομένα: για την κατανόηση του τρόπου χρήσης των ανοικτών δεδομένων για τη δημιουργία ή την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας.
 5. Μέτρηση των επιπτώσεων των ανοικτών δεδομένων: να μάθουν διαφορετικές μεθόδους για τη μέτρηση του αντικτύπου και της ωριμότητας των ανοικτών δεδομένων στην Ευρώπη, τη σημασία της περαιτέρω χρήσης, την αξία των ανοικτών δεδομένων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και τον τρόπο με τον οποίο η έρευνά μας στο Παρατηρητήριο περιπτώσεων χρήσης συμβάλλει στη μέτρηση των επιπτώσεων.
 6. Μετάβαση προς τους χώρους δεδομένων: για να μάθετε σχετικά με τις πλατφόρμες κοινοχρησίας δεδομένων και τους χώρους δεδομένων.
 7. Βελτίωση της ποιότητας των ανοικτών δεδομένων και των μεταδεδομένων: για να μάθετε πώς να ξεκλειδώνετε τα οφέλη των ανοικτών δεδομένων, ο ρόλος του data.europa.eu, συνιστώμενες κατευθυντήριες γραμμές, ευκαιρίες και προκλήσεις των δεδομένων που παράγονται από τους πολίτες.
 8. Κατανόηση της διακυβέρνησης των δεδομένων με ανοικτά δεδομένα: για να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο κυβερνητικά και νομικά ζητήματα στηρίζουν και επηρεάζουν τα ανοικτά δεδομένα, ο ρόλος του data.europa.eu σε χώρους δεδομένων και γιατί η διακυβέρνηση των δεδομένων μπορεί να προσθέσει αξία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
 9. Συμπεριλάβετε δεδομένα στην επικοινωνία σας: για να μάθετε πώς να επικοινωνείτε τα ευρήματα και την έρευνα μέσω οπτικοποιήσεων δεδομένων.
 10. Εισαγωγή απεικόνισης δεδομένων: για να μάθετε πώς να δημιουργείτε οπτικοποιήσεις δεδομένων για να πείτε μια ιστορία.
 11. Εμπνέοντας μέσω οπτικοποιήσεων δεδομένων: για να μάθετε πώς μπορείτε να εμπνεύσετε άλλους μέσω της απεικόνισης δεδομένων και να διερευνήσετε διαφορετικούς τρόπους για να δημιουργήσετε σημαντικά οπτικά στοιχεία.

Συνολικά, τα μαθήματα αυτά προσφέρουν 60 μαθήματα και σχεδόν 200 αντικείμενα μαθησιακού υλικού, όπως βίντεο, αναγνώσεις και ηλεκτρονική μάθηση, με τακτικές ενημερώσεις. Τις επόμενες εβδομάδες, θα υπάρξει μια βαθιά βουτιά στα μαθήματα και το εκπαιδευτικό υλικό ανά μάθημα.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

Leave a Comment