ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τα ανοιχτά δεδομένα ως ραχοκοκαλιά της ψηφιακής δημόσιας υποδομής: Μια μελέτη από το Think20 

Η πρόσφατα δημοσιευμένη σύνοψη πολιτικής από το Think20 , με τίτλο « Ανοιχτά δεδομένα ως ραχοκοκαλιά της ψηφιακής δημόσιας υποδομής: Προτεραιότητα σε σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας για αποτελεσματική διακυβέρνηση» προτείνει μια κοινή δέσμευση για τα Ανοικτά Διακυβέρνηση Δεδομένων (OGD) της G20 για περαιτέρω βελτίωση της Ψηφιακής Δημόσιας Υποδομής. Με βάση εμπειρικά στοιχεία και νομοθεσίες, η σύνοψη καθορίζει ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή αυτής της κοινής δέσμευσης.

Το Think20 είναι ένα επίσημο Engagement Group των G20 , που συγκεντρώνει ομάδες προβληματισμού και ειδικούς για να συζητήσουν θέματα πολιτικής. Τα Ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα ( Open Government Data – OGD) είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της Ψηφιακής Δημόσιας Υποδομής και βοηθώντας τις χώρες να δώσουν προτεραιότητα στην οικονομική ανάπτυξη, τη δράση για το κλίμα και να επιταχύνουν την πρόοδο προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Ωστόσο, σύμφωνα με το Think20, η διάχυση των Ανοιχτών κυβερνητικών δεδομένων είναι ανεπαρκής, υπάρχει έλλειψη παροχής μαζικών δεδομένων, περιορισμένη πρόοδος στην ψηφιακή ένταξη, έλλειψη ικανότητας δεδομένων και ικανότητας προσωπικού και κρίσιμα σύνολα δεδομένων της κυβέρνησης δεν έχουν καλή ποιότητα.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, το Think20 προτείνει ένα σχέδιο δράσης για τη δημιουργία μιας κοινής δέσμευσης ODG μεταξύ των χωρών της G20. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου
  • Δίνοντας προτεραιότητα σε 10 Τομείς για προληπτική δημοσίευση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας
  • Δημιουργία συνεργασιών ανοιχτών δεδομένων για την προσέγγιση ευάλωτων πληθυσμών
  • Ενίσχυση εθνικών και υποεθνικών δυνατοτήτων δεδομένων

Τα Ανοιχτά κυβερνητικά δεδομένα έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν την Ψηφιακή Δημόσια Υποδομή, εάν εναρμονίσουμε τις προσπάθειές μας. Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή των προκλήσεων και ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπισή τους, μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη σύνοψη πολιτικής εδώ .

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment