ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δημοσιεύθηκε η έκθεση για τη ωριμότητα των ανοικτών δεδομένων στην Ευρώπη για το 2023

Δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες η ένατη ετήσια έκθεση για τη μέτρηση του επιπέδου ωριμότητας των ανοικτών δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η έκθεση για τη ωριμότητα των ανοικτών δεδομένων για το 2023 καταγράφει την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς προωθούν τη δημοσίευση και την επαναχρησιμοποίηση των ανοικτών δεδομένων, καθώς και τις διάφορες προτεραιότητες που έχουν τεθεί για την επίτευξη αυτού του στόχου. 

Η έκθεση βασίζεται σε μια έρευνα αυτοαξιολόγησης που ολοκληρώθηκε από 35 χώρες. Αν και παραμένει μια διαδικασία εστιασμένη στην ΕΕ, στην πραγματικότητα, το ODM 2023 περιλαμβάνει όχι μόνο τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (Νορβηγία, Ελβετία, Ισλανδία) και 5 υποψήφιες χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία, Ουκρανία). 

Η αξιολόγηση επικεντρώνεται σε τέσσερις δείκτες:  

  • Πολιτική — εξέταση των πολιτικών και των στρατηγικών ανοικτών δεδομένων των χωρών·  
  • Αντίκτυπος — παρακολούθηση της επαναχρησιμοποίησης των ανοικτών δεδομένων και των επιπτώσεών της·  
  • Πύλη — αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της εθνικής πύλης που ενισχύουν την προσβασιμότητα και υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση εντός της κοινότητας ανοικτών δεδομένων· 
  • Ποιότητα — εστίαση σε μηχανισμούς που διασφαλίζουν την ποιότητα των (μετα)δεδομένων. 

Με βάση αυτές τις διαστάσεις, οι χώρες βαθμολογούνται και ομαδοποιούνται σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες, από τις περισσότερες έως τις λιγότερο ώριμες: trend-setters, fast-trackers, followers, και beginners. Αυτό αποσκοπεί ειδικά στην ενθάρρυνση της περαιτέρω ανάπτυξης και στη διευκόλυνση της παροχής συστάσεων που απευθύνονται σε καθεμία από αυτές τις ομάδες χωρών. 

Φέτος, τα κράτη μέλη της ΕΕ-27 αύξησαν τη μέση ωριμότητα των ανοικτών δεδομένων τους από 79 % το 2022 σε 83 %, με ξεχωριστές επιδόσεις από τη Σλοβακία και τη Λετονία. Μεταξύ των χωρών ΕΖΕΣ, η Ισλανδία σημείωσε τη μεγαλύτερη πρόοδο, ενώ μεταξύ των υποψήφιων χωρών, το Μαυροβούνιο σημείωσε τη σημαντικότερη ετήσια αύξηση της συνολικής βαθμολογίας.  Η Ελλάδα παρέμεινε στους beginners καταλαμβάνοντας την 30η θέση στο συνολικό ranking της αξιολόγησης.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιδόσεις των συγκεκριμένων χωρών, ποιες προκλήσεις αντιμετώπισαν και ποιες τάσεις μπορούν να βρεθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη δείτε εδώ την ειδική σελίδα του ODM. 

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment