ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Aνοιχτά δεδομένα για διαφανείς δικαστικές πρακτικές

Στα συστήματα δικαιοσύνης παγκοσμίως, η διαφάνεια των δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την εμπιστοσύνη και τη δικαιοσύνη προς τους πολίτες. Ωστόσο, όταν υπάρχει αποτυχία στην αποτελεσματική επεξεργασία των δεδομένων, η εμπιστοσύνη του κοινού στο δικαστικό σύστημα μειώνεται. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό τα δικαστήρια να επιδεικνύουν διαφάνεια και σαφήνεια στη χρήση των δεδομένων τους. Ποια συγκεκριμένα μέτρα εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να βελτιώσουν τη διαφάνεια και να διασφαλίσουν ότι οι πρακτικές χειρισμού δεδομένων τους είναι πιο προσιτές και κατανοητές στο κοινό;

Τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό εργαλείο για τη βελτίωση της διαφάνειας στις δικαστικές πρακτικές. Όταν τα δεδομένα σχετικά με δικαστικές αποφάσεις, νομικές διαδικασίες και δικαστικές δραστηριότητες είναι ανοιχτά διαθέσιμα, επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο. Αυξάνοντας τη διαφάνεια, τα ευρωπαϊκά δικαστήρια συμβάλλουν στη διασφάλιση της λογοδοσίας, στην προώθηση της εμπιστοσύνης στο νομικό σύστημα και στην ενδυνάμωση των ατόμων να συνεργάζονται και να υπερασπίζονται τη δικαιοσύνη. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα δικαστικών υποθέσεων μπορεί να διευκολύνει την ανάλυση των τάσεων και των προτύπων στα δικαστικά αποτελέσματα, οδηγώντας σε ενημερωμένες συζητήσεις και πιθανές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της δικαιοσύνης και της ισότητας στη νομική διαδικασία.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων για το δικαστικό σύστημα, όπως ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο. Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, o πρόσφατος Νόμος  περί Διακυβέρνησης Δεδομένων, που ισχύει από τις 11 Ιανουαρίου 2024, θέτει προϋποθέσεις για την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων του δημόσιου τομέα και την ελεύθερη πρόσβαση τους, προστατεύοντας παράλληλα τα δικαιώματα των ανθρώπων. Ένα άλλο σημαντικό βήμα που κάνει η ΕΕ προς την κατεύθυνση ψηφιοποίησης των συστημάτων δικαιοσύνης, είναι η προώθηση νομικών πυλών δεδομένων όπως π.χ το  Eur-Lex και το Ευρωπαϊκή πύλη ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Αυτές οι πύλες προσφέρουν λεπτομέρειες σχετικά με τα νομικά συστήματα και ενισχύουν τη διαθεσιμότητα της δικαιοσύνης σε ολόκληρη την ΕΕ και επιτρέπουν νέα εργαλεία «νομικής τεχνολογίας». που βοηθούν τους επαγγελματίες νομικούς στην εργασία τους.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment