ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτά δεδομένα και Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χτίζει μια  Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, όπου όλες οι χώρες της ΕΕ προετοιμάζονται και ανταποκρίνονται από κοινού σε κρίσεις υγείας, ιατρικές προμήθειες είναι διαθέσιμες, προσιτές και καινοτόμες, και οι χώρες συνεργάζονται για τη βελτίωση της πρόληψης, της θεραπείας και της μετέπειτα φροντίδας για ασθένειες. Η πρωτοβουλία κάνει σημαντικά βήματα προς την ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με την πρόσφατη έγκριση του Ευρωπαϊκού  χώρου δεδομένων υγείας (EHDS) από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σηματοδοτώντας μια κομβική στιγμή σε αυτή την προσπάθεια.

Το EHDS έχει ως πρωτογενή στόχο να δοθεί η δυνατότητα στα άτομα να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα υγείας τους ηλεκτρονικά, ακόμη και σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ, επιτρέποντας παράλληλα στους επαγγελματίες υγείας να συμβουλεύονται τους φακέλους ασθενών με τη συγκατάθεσή τους. Επιπλέον, το EHDS ξεκλειδώνει τη δυνατότητα των δεδομένων υγείας για  δευτερεύουσα χρήση, διευκολύνοντας την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς όπως η έρευνα, οι στατιστικές και η χάραξη πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό,το  data.europa.eu, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των στόχων EHDS φιλοξενώντας πάνω από 26.000 σύνολα δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία. Επιπλέον, παρουσιάζει σχεδόν 50 περιπτώσεις χρήσης που σχετίζονται με την υγεία, όπως η Πύλη Διαφάνειας στην Πορτογαλία, η οποία συγκεντρώνει δεδομένα υγείας από διάφορες οντότητες σε όλη την Πορτογαλία και τα καθιστά διαθέσιμα στο κοινό. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει να δημιουργήσει διαφάνεια, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα στην εθνική υπηρεσία υγείας (NHS) και να επιτρέψει την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δεδομένα υγείας για ιδρύματα, πολίτες και επαγγελματίες υγείας.

Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες το  data.europa.eu, συμβάλλει στην προώθηση της καινοτομίας, της διαφάνειας και της προσβασιμότητας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οδηγώντας τελικά στην πρόοδο στα ευρωπαϊκά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Μαζί, αυτές οι προσπάθειες συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας πιο υγιούς και πιο ανθεκτικής Ευρώπης, όπου τα αποτελέσματα των ασθενών και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης συνεχίζουν να προοδεύουν.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment