ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας: Ο αντίκτυπος του κανονισμού της ΕΕ

Καθώς πλησιάζει ο Ιούνιος του 2024, ο Εκτελεστικός κανονισμός συνόλου δεδομένων υψηλής αξίας (HVD). θα τεθεί σε ισχύ, επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στο ευρωπαϊκό τοπίο ανοιχτών δεδομένων. Αλλά τι ακριβώς συνεπάγεται αυτός ο κανονισμός και πώς θα επηρεάσει την προσβασιμότητα και την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων στα κράτη μέλη;

Οι ρίζες του εκτελεστικού κανονισμού HVD μπορούν να αναχθούν στην προηγούμενη νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως στην Οδηγία ανοιχτών δεδομένων και την Οδηγία INSPIRE, οι οποίες καθιέρωσαν τα πλαίσια για την επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και προώθησαν την ανταλλαγή γεωχωρικών δεδομένων για περιβαλλοντικές πολιτικές και πρωτοβουλίες. Ο εκτελεστικός κανονισμός HVD οριοθετεί τα HVD σε έξι κατηγορίες δεδομένων που αποφέρουν σημαντικά οφέλη για κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους: γεωχωρικά δεδομένα, γεωσκόπηση, περιβαλλοντικά δεδομένα, στατιστικές, ιδιοκτησία εταιρειών και κινητικότητα. Με την κατηγοριοποίηση των συνόλων δεδομένων σε αυτές τις ομάδες, η εκτελεστική πράξη προσφέρει σαφήνεια ως προς το εύρος και την κάλυψή τους, διευκολύνοντας τον εντοπισμό και τη δημοσίευσή τους από τα κράτη μέλη.

Μεταξύ των αλλαγών που εισάγει ο εκτελεστικός κανονισμός είναι η πρόβλεψη για σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας που θα δημοσιοποιούνται σε εθνικές πύλες δεδομένων, δωρεάν και θα είναι προσβάσιμα τόσο μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API) όσο και μέσω μαζικής λήψης. Επιπλέον, ειδικές τεχνικές και νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αδειών χρήσης ανοιχτών δεδομένων και μορφών αναγνώσιμων από μηχανή, επιβάλλονται για αυτά τα σύνολα δεδομένων, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα και την επαναχρησιμοποίησή τους. Με την αποσαφήνιση των όρων για την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων και την προώθηση της διαφάνειας στις ρυθμίσεις επαναχρησιμοποίησης, ο εκτελεστικός κανονισμός στοχεύει στην προώθηση της μεγαλύτερης χρήσης πολύτιμων πόρων δεδομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα συνέπεια και δικαιοσύνη στις πολιτικές πρόσβασης δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Καθώς αναμένουμε την επιβολή του εκτελεστικού κανονισμού για το σύνολο δεδομένων υψηλής αξίας, μπορείτε μάθετε περισσότερα σχετικά με το «οδηγό πρόσβασης βήμα προς βήμα’ για να μάθετε πώς να έχετε πρόσβαση σε ανοιχτά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment