ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μήνας Υπερηφάνειας: Πόσο πολύτιμα είναι τα ανοιχτά δεδομένα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

Ο Ιούνιος είναι ο Μήνας υπερηφάνειας μια εποχή ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων LGBTIQ+. Δυστυχώς, οι άνθρωποι αυτής της κοινότητας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στιγματισμό, βία και διακρίσεις, ανάλογα με το ποιοι είναι. Καθώς η ΕΕ προσπαθεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασφάλειας και ισότητας, αυτός ο μήνας είναι γεμάτος με διάφορες δραστηριότητες που στοχεύουν στην προώθηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το θέμα. 

Ήδη τον Μάιο, η ΕΕ ξεκίνησε τη συζήτηση για το Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Διφοβίας (IDAHOT), επισημαίνοντας πώς οι πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς μπορούν να αντιμετωπίσουν τις διακρίσεις σε βάρος ατόμων από την κοινότητα LGBTIQ+. Η προβολή αυτού του θέματος βοηθά τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι η ισότητα δεν είναι πλήρως εγγυημένη σε κάθε χώρα και ότι χρειάζονται ακόμα βελτιώσεις. Φέτος, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) εστιάζει την εκστρατεία Pride για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των ψευδών αφηγήσεων και την προώθηση της κοινωνικής αποδοχής και ένταξης

Τα ανοιχτά δεδομένα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης αυξάνοντας τον όγκο των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες για τους ανθρώπους που είναι και σαφείς και διαφανείς. Για παράδειγμα, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ δημοσίευσε την ετήσια ενημέρωση της έρευνάς για  τους LGBTIQ+, η οποία είναι διαθέσιμη επίσης στο  data.europa.eu, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 100.000 άτομα που ταυτίζονται ως LGBTIQ+. Δεδομένου ότι η τελευταία έρευνα δείχνει ότι τα άτομα από αυτήν την κοινότητα βιώνουν περισσότερη παρενόχληση, εκφοβισμό και βία, η κοινότητα LGBTIQ+ πιστεύει ότι οι αλλαγές νόμου και πολιτικής βοηθούν περαιτέρω στη βελτίωση της κατάστασης. 

Για την επίτευξη του στόχου της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας για όλους, που αναφέρεται στην Στρατηγική Ισότητας LGBTIQ 2020-2025, είναι απαραίτητο να εργαστούμε μαζί για μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment