ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ερευνητική έκθεση «Βέλτιστες πρακτικές για σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας στην Ευρώπη», από το data.europa.eu

Σε μια εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ξεκλειδώματος των δυνατοτήτων των δεδομένων του δημόσιου τομέα, με τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας (HVD) να είναι ιδιαίτερα επιδραστικά λόγω των σημαντικών κοινωνικών και οικονομικών οφελών τους. Καθώς αυτά τα σύνολα δεδομένων είναι απαραίτητα για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών, o Εκτελεστικός κανονισμός HVD εισήχθη για να τυποποιήσει τη δημοσίευση και την επαναχρησιμοποίηση των HVD στα κράτη μέλη. 

Παρά την επικείμενη επιβολή  του στις 9 Ιουνίου 2024, η Αναφορά ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων 2023 έχει αποκαλύψει σημαντικές ανισότητες στην εφαρμογή της νομοθεσίας HVD μεταξύ των κρατών μελών. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, το data.europa.eu δημοσίευσε την ερευνητική έκθεση «Βέλτιστες πρακτικές για σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας στην Ευρώπη», επισημαίνοντας τις βέλτιστες πρακτικές από κορυφαία κράτη μέλη για να τα βοηθήσουν να συμμορφωθούν με την αναφερόμενη νομοθεσία.

Στην έκθεση, διενεργήθηκε ανάλυση περιεχομένου του εκτελεστικού κανονισμού για τα HVD, εξετάζοντας τις υπάρχουσες αναλύσεις για τον εντοπισμό βασικών θεμάτων και τάσεων. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν ποιοτικές συνεντεύξεις και έρευνα βέλτιστων πρακτικών με τα κράτη μέλη σε διάφορα στάδια της εφαρμογής HVD για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις προκλήσεις και τις επιτυχημένες στρατηγικές τους. Τέλος, αναπτύχθηκαν συστάσεις με δυνατότητα δράσης, συνθέτοντας τις βέλτιστες πρακτικές από κορυφαία κράτη μέλη σε πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για λιγότερο ώριμες χώρες.

Τελικά, η έκθεση περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη για να βοηθήσει τις χώρες να εφαρμόσουν τον κανονισμό, βοηθά στα αιτήματα των κρατών μελών για περαιτέρω υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τονίζει την ανάγκη για συνεργασία όχι μόνο μεταξύ των ίδιων των χωρών αλλά και με την Επιτροπή. 

Διαβάστε όλη την έκθεση εδώ

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu

Leave a Comment