ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Υπερδιπλασιασμός των φορέων που εντάχθηκαν στα Ανοιχτά Δεδομένα μέσα στο 2016 σύμφωνα με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Υπερδιπλασιασμό των φορέων της δημόσιας διοίκησης που έχει εγγραφεί στις δομές Ανοιχτών Δεδομένων της χώρας διαπιστώνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπως επισήμανε ο υπουργός, Ολγα Γεροβασίλη, μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Δημόσιας Διοίκησης, Ερευνας -Τεχνολογίας και Θεσμών & Διαφάνειας της Βουλής. Αντικείμενο ήταν ο έλεγχος προόδου εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας όπως αποτυπώνεται στην ετήσια … Read more

Συζήτηση για τα Ανοιχτά Δεδομένα στη Βουλή στις 18/10

Σε κοινή συνεδρίαση τριών επιτροπών συζητείται αύριο, Τετάρτη 18/10 , στη Βουλή, το θέμα των Aνοιχτών Δεδομένων (Open Data). Η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας καθώς και η Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας θα συνεδριάσουν από κοινού με αντικείμενο συζήτησης την «ετήσια Έκθεση για τη διάθεση και περαιτέρω χρήση των ανοιχτών δεδομένων, σε … Read more

Νέα πολιτική για ανοικτά δεδομένα από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Την πολιτική του σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα θέσπισε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζοντας τους όρους για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων του Συμβουλίου. Η πολιτική αυτή θα βελτιώσει τη ροή των πληροφοριών ανάμεσα στο Συμβούλιο και το κοινό, ενώ θα συμβάλει στο να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για εμπορικούς … Read more

Νέοι κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ

Με σκοπό την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της ενωσιακής οικονομίας δεδομένων, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο σύνολο κανόνων που θα διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε συνδυασμό με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα νέα μέτρα θα διευκολύνουν την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων μη προσωπικού … Read more

OPEN DATA PORTAL DATATHON 2017 – Επανάχρηση των ανοιχτών δεδομένων της ΕΕ για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης   σε συνεργασία με την Εσθονική Προεδρία του Συμβουλίου και διοργανώνουν ένα Datathon για τα ανοιχτά δεδομένα. Το Datathon θα επικεντρωθεί στην επανάχρηση των δεδομένων από την  Open Data Portal  της ΕΕ (http://data.europa.eu/euodp),  το portal που φιλοξενεί τα δεδομένα που παράγονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής … Read more