ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρόσκληση για παρακολούθηση του ODEON Demo day

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛ/ΛΑΚ (eellak.gr) σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε τις τελικές παρουσιάσεις των ομάδων του Ελληνικού Κόμβου Ανοιχτών Δεδομένων (Greek Open Data Hub), στις 10/04/2020, στα πλαίσια του Interreg MED project «Open Data for European Open iNnovation » (ODEON) .

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί online, την Παρασκευή 10/4/2020, στις 17.00 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω τηλεδιάσκεψης. (Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ)

Στόχος της εκδήλωσης είναι οι πέντε ομάδες που συμμετέχουν στο έργο ODEON, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από μια σειρά σεμιναρίων, συμβουλευτικής υποστήριξης και επισκέψεων εργασίας που αφορούσαν τον κλάδο της επιχειρηματικότητας και των ανοιχτών δεδομένων. Μπορείτε να δείτε μία σύντομη παρουσίαση της κάθε ομάδας εδώ.

Θα χαρούμε πολύ να συμμετάσχετε και να υποβάλλετε ερωτήσεις στις ομάδες!

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση εδώ για να σας αποσταλεί ο δεσμός για την τηλεδιάσκεψη

Λίγα Λόγια για τον Ελληνικό Κόμβο Ανοικτών Δεδομένων

Ο Ελληνικός Κόμβος Ανοικτών Δεδομένων είναι μέρος του προγράμματοςInterreg MED project «Open Data for European Open iNnovation » (ODEON) και στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης Συνεργατικών Κόμβων (hubs) που υποστηρίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες αξιοποιούν ανοικτά δεδομένα (open data) και μεγάλαδεδομένα (big data) στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης, της μπλε ανάπτυξης και στις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες. 

Στο πλαίσιο του έργου έχουν δημιουργηθεί 7 κόμβοι ανοικτών δεδομένων (Open Data Hubs) τα οποία θα προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για την δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, ως εκπρόσωπος του έργου στην Ελλάδα, λειτουργεί ως Open Data Hub και προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες και εργαλεία στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και Start ups για την ανάδειξη νέων project και την υποστήριξη του κλάδου των ανοικτών δεδομένων.

Στόχος του εθνικού κόμβου είναι να συγκεντρώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διευκολύνει την καινοτομία και τη χρήση ανοικτών δεδομένων μεταξύ των μελών του Μεσογειακού Συνεργατικού Σχηματισμού (Cluster) ώστε να δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες σε διακρατικό επίπεδο

Leave a Comment