ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαδικτυακό σεμινάριο του data.europa.eu σχετικά με τον ρόλο του data.europa.eu στο πλαίσιο των Data Spaces της ΕΕ

Τα ανοιχτά δεδομένα βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου, αλλά η φύση των ανοιχτών δεδομένων σημαίνει ότι αντιπροσωπεύουν μόνο ένα υποσύνολο πληροφοριών. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που συλλέγονται ως μέρος της εκπαίδευσης οποιουδήποτε μαθητή μπορεί να είναι ευαίσθητα και ορισμένα ιδρύματα θέλουν να διατηρήσουν τον έλεγχο του τρόπου χρήσης των συνόλων δεδομένων και με ποιον μπορούν να κοινοποιηθούν.

Η επιθυμία να διατηρήσουμε τα δεδομένα όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά, ενώ αναγνωρίζουμε ότι ορισμένα δεδομένα δεν πρέπει να είναι εντελώς ανοιχτά, έχει οδηγήσει στην έννοια του «data spaces», όπου μια κοινότητα ατόμων μοιράζεται και χρησιμοποιεί δεδομένα σύμφωνα με προκαθορισμένους κανόνες .

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο εντάσσονται σε ευρύτερα οικοσυστήματα του χώρου δεδομένων, θα διερευνηθούν ορισμένα από τα διδάγματα από μια έκθεση που θα δημοσιευτεί σύντομα σχετικά με τον ρόλο που θα διαδραματίσει το data.europa.eu στην πρωτοβουλία της ΕΕ για τα Data Spaces . Μέχρι στιγμής, ένα μεγάλο μέρος της ανάπτυξης γύρω από τα data spaces έχει επικεντρωθεί σε περιπτώσεις χρήσης που εντοπίστηκαν από τον ιδιωτικό τομέα και ο ρόλος που θα διαδραματίσουν τα ανοιχτά δεδομένα σε αυτούς τους χώρους εξακολουθεί να αναπτύσσεται. Πώς θα συνεργαστούν, θα συνυπάρχουν και θα αλλάξουν οι ανοιχτές πύλες δεδομένων με αυτές τις πρόσφατα αναπτυσσόμενες υποδομές δεδομένων;

Το data.europa.eu σας προσκαλεί να λάβετε μέρος στο διαδικτυακό σεμινάριο της ακαδημίας data.europa σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα και τα data spaces. Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, θα συζητήσουμε και θα συζητήσουμε

  • Τι είναι ο χώρος δεδομένων και ποιον ενδιαφέρει;
  • Τι ρόλο θα παίξουν τα ανοιχτά δεδομένα και οι πύλες ανοιχτών δεδομένων σε αυτούς τους χώρους δεδομένων;
  • Ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που προσφέρουν οι χώροι δεδομένων στις ανοιχτές πύλες δεδομένων και το αντίστροφο;

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο θα φιλοξενηθεί στις 4 Μαΐου 2022, 14:00-15:00 CET. Για να συμμετάσχετε, μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για να συμμετάσχετε στη συνεδρία.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment