ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μέχρι τις 21 Ιουνίου τα σχόλια για τον εκτελεστικό νόμο για τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας της ΕΕ

Στο πλαίσιο της Οδηγίας για τα Ανοιχτά Δεδομένα , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει εκτελεστική πράξη που θα καθορίζει εκείνα τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας (HVD) που οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα θα πρέπει να διαθέσουν δωρεάν, σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (APIs). ) και, κατά περίπτωση, ως μαζική λήψη.

Για αυτή την εκτελεστική πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα σχόλια τους έως τις 21 Ιουνίου 2022. Μετά την ανοιχτής δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον εκτελεστικό νόμο, η Επιτροπή επιδιώκει τώρα να συγκεντρώσει σχόλια από πολίτες και ενδιαφερόμενους σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού.

Τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας (HVD) ορίζονται στην Οδηγία Ανοικτών Δεδομένων ως τα έγγραφα του δημόσιου τομέα που η επαναχρησιμοποίηση τους συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία. Τα HVD θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε σκοπό, όπως συμβαίνει με τα ανοιχτά δεδομένα.

Η οδηγία για τα ανοιχτά δεδομένα ορίζει επί του παρόντος έξι κατηγορίες συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας: γεωχωρικά, γεωσκόπησης και περιβάλλοντος, μετεωρολογικά, στατιστικά στοιχεία, δεδομένα ιδιοκτησίας εταιρειών, και δεδομένα κινητικότητας. Για το μεταγενέστερο στάδιο, η οδηγία για τα ανοιχτά δεδομένα επιτρέπει στην Επιτροπή να επεκτείνει αυτό το αρχικό θεματικό εύρος, εάν είναι απαραίτητο, ώστε να αντικατοπτρίζει τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις της αγοράς.

Υποβάλετε τα σχόλιά σας σχετικά με τον εκτελεστικό νόμο για σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας έως τις 21 Ιουνίου εδώ!

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment