ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων Υγείας: Πρόταση της Ευρωπαικής Επιτροπής για πρόσβαση και κοινή χρήση δεδομένων υγείας στην ΕΕ

Στις 3 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (EHDS), ένα ορόσημο για ευκολότερους και ασφαλέστερους κανόνες, δομές και διαδικασίες στα κράτη μέλη της ΕΕ για πρόσβαση και κοινή χρήση δεδομένων υγείας διασυνοριακά.

Βασιζόμενο σε νομοθεσία όπως ο GDPR, ο προτεινόμενος νόμος για τη διακυβέρνηση δεδομένων ,  το σχέδιο νόμου για τα δεδομένα  και την  Οδηγία NIS , το EHDS στοχεύει στην αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των σημερινών ευρωπαϊκών κανόνων για την κοινή χρήση δεδομένων στον τομέα της υγείας, που παρουσιάστηκαν κατά την πανδημία COVID-19 και την προώθηση ψηφιακών υπηρεσιών υγείας σε όλη την Ευρώπη.

Για να γίνει αυτό, αυτό το ειδικό για την υγεία ευρωπαϊκό οικοσύστημα περιλαμβάνει κανόνες, κοινά πρότυπα και πρακτικές, καθώς και υποδομές και ένα πλαίσιο διακυβέρνησης για δύο σκοπούς δεδομένων.

Από τη μία πλευρά, το EHDS θα πρέπει να ενδυναμώσει τα άτομα μέσω της αυξημένης ψηφιακής πρόσβασης και του ελέγχου των ηλεκτρονικών προσωπικών δεδομένων υγείας τους, σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. Επιπλέον, υποστηρίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, προωθώντας μια γνήσια ενιαία αγορά για συστήματα ηλεκτρονικών αρχείων υγείας, σχετικών ιατρικών συσκευών και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου ( πρωτογενής χρήση δεδομένων ).

Από την άλλη πλευρά, το EHDS θα παρέχει μια συνεπή, αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση για τη χρήση δεδομένων υγείας για έρευνα, καινοτομία, χάραξη πολιτικής και ρυθμιστικές δραστηριότητες ( δευτερεύουσα χρήση δεδομένων ).

Η πρόταση για το EHDS συνοδεύεται από  ανακοίνωση της Επιτροπής , η οποία προκύπτει από  εκτίμηση επιπτώσεων  και  ανοικτή δημόσια διαβούλευση . Η πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συζητηθεί τώρα από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πηγή άρθρου: https://ec.europa.eu/

Leave a Comment