ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο SHACL shape validator είναι πλέον διαθέσιμος σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Η ομάδα Test Bed Διαλειτουργικότητας του Interoperable Europe επικαιροποίησε τον validator σχήματος SHACL για να το καταστήσει διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενισχύοντας περαιτέρω την υποστήριξή της προς τους προγραμματιστές προδιαγραφών RDF.

Λογότυπο SHACL

Το Resource Description Framework (RDF) χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τους οργανισμούς για τη δημοσίευση και την ανταλλαγή δεδομένων στο διαδίκτυο με διαλειτουργικό τρόπο. Για την υποστήριξη των ιδιοκτητών προδιαγραφών που ορίζουν προδιαγραφές βάσει RDF, το test bed προσφέρει τον δημοφιλή validator RDF που έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. τον validator DCAP-AP) όσο και σε εθνικό επίπεδο (π.χ. τον validator DCAT-AP.de) για την υποστήριξη προδιαγραφών με υπηρεσίες επικύρωσης. Στον πυρήνα αυτών των επικυρωτών, και της επικύρωσης RDF εν γένει, βρίσκεται η Shapes Constraint Language (SHACL), το πρότυπο μέσο καθορισμού κανόνων επικύρωσης για το περιεχόμενο RDF. Στην πράξη, η επικύρωση περιεχομένου RDF σε σχέση με την προδιαγραφή-στόχο του συνήθως σημαίνει ότι ταιριάζει με τα προδιαγραφόμενα σχήματα SHACL των προδιαγραφών.

Για να υποστηρίξει τους προγραμματιστές προδιαγραφών στη συγγραφή σχημάτων SHACL, το Test Bed προσφέρει από τον Μάιο του 2020 τον επικυρωτή σχήματος SHACL, έναν επικυρωτή που επικεντρώνεται στη δοκιμή των ίδιων των σχημάτων SHACL. Ο εν λόγω επικυρωτής επιτρέπει την επικύρωση βάσει των βασικών συντακτικών κανόνων του SHACL, των διευρυμένων κανόνων που καλύπτουν τα προηγμένα χαρακτηριστικά του SHACL, καθώς και των βέλτιστων πρακτικών που συνεισφέρουν εμπειρογνώμονες της SHACL από διάφορες κοινότητες.Προφίλ επικύρωσης SHACL

Ο επικυρωτής είναι διαθέσιμος με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένης μιας διεπαφής χρήστη στο διαδίκτυο, του REST API, του SOAP API και του εργαλείου γραμμής εντολών. Από την έναρξή του έχει δει σημαντική χρήση, με τους προγραμματιστές προδιαγραφών να πιστοποιούν την αξία του βοηθώντας τους να αναπτύξουν σωστά και πλήρη σχήματα SHACL.

Επεκτείνοντας την υποστήριξη στους προγραμματιστές προδιαγραφών RDF, το test bed δημοσίευσε τώρα μια ενημέρωση στον validator σχήματος SHACL, καθιστώντας το διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι προγραμματιστές μπορούν τώρα να επιλέξουν τη γλώσσα επιλογής τους, είτε μέσω της λίστας που παρουσιάζεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη είτε μέσω μιας παραμέτρου που έχει περάσει κατά τη χρήση του validator μέσω των άλλων API.Επικυρωτής σχήματος SHACL (στα γαλλικά)

Η διάθεση του validator σχήματος SHACL σε διάφορες γλώσσες τον φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στις διαφορετικές κοινότητες ανάπτυξης που εξαπλώνονται σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, μειώνοντας το εμπόδιο στη χρήση του. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς ο επικυρωτής αντιπροσωπεύει ένα βασικό στοιχείο της διαδικασίας ανάπτυξης που υποστηρίζουν οι εμπειρογνώμονες του test bed για την ανάπτυξη σχημάτων SHACL.

Συγκεκριμένα οι κοινότητες τωρα μπορούν να:

  1. Αναπτύξουν τα σχήματα για τις προδιαγραφές τους.
  2. Δοκιμάσουν το περιεχόμενο δειγμάτων ενάντια στα σχήματα τους για να βεβαιωθούν ότι παράγουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, είτε χρησιμοποιώντας τον γενικό επικυρωτή RDF του test bed είτε δημιουργώντας το δικό toyw.
  3. Επιβεβαίωση τα σχήματα τους για να βεβαιωθούν ότι είναι πλήρως σωστά και ευθυγραμμισμένα με τις βέλτιστες πρακτικές. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας τον επικυρωτή σχήματος SHACL.
  4. Ρύθμιση του validator των προδιαγραφών τους χρησιμοποιώντας τα αναπτυγμένα (και επικυρωμένα) σχήματα τους. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες επικύρωσης RDF του Test Bed, καθώς ταιριάζει καλύτερα στις προτιμήσεις τους.

Βήματα ανάπτυξης σχήματος SHACL

Το Test Bed μέσω των υπηρεσιών επικύρωσης RDF, του γενικού validator και του validator σχήματος SHACL, υποστηρίζει προγραμματιστές προδιαγραφών RDF σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τις δυνατότητες επικύρωσης RDF, SHACL ή του test bed, παρέχεται μια καλή εισαγωγή από τον οδηγό επικύρωσης RDF του Test Bed.

Περισσότερες σχετικά με το ίδιο το test bed μπορούν να βρεθούν στη σελίδα του με την πρόταση αξίας του να είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης για τους νεοεισερχόμενους. Τέλος, εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε τα νέα του Test Bed, εκτός από την εγγραφή σε ειδοποιήσεις, μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της Interoperable Europe (Twitter, LinkedIn) για ενημερώσεις σχετικά με το test bed και άλλες λύσεις διαλειτουργικότητας.

https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment