ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κυκλοφόρησε η έκθεση Strategic Foresight Report της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2022

Στις 29 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) δημοσίευσε την έκθεση 2022 Strategic Foresight . Σε αυτή την έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει πώς ο κόσμος υφίσταται γεωπολιτικές αλλαγές που ενισχύουν τις μεγάλες τάσεις που ήδη επηρεάζουν την Ευρώπη. Τέτοιες γεωπολιτικές τάσεις περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα και τις τιμές ενέργειας, την επισιτιστική ασφάλεια, την οικονομική σταθερότητα, την ασφάλεια και την άμυνα. Αυτές οι τάσεις θα επηρεάσουν την πορεία της Ευρώπης προς την επίτευξη μιας δίκαιης πράσινης και ψηφιακής μετάβασης σε ολόκληρη την Ευρώπη – μια κορυφαία προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ.

Έτσι, η έκθεση, «Twinning the Green & Digital Transitions», στοχεύει να παρέχει μια ανάλυση του κύριου ρόλου που διαδραματίζουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και της επιρροής γεωπολιτικών παραγόντων στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.  

Η έκθεση σημειώνει πολλές βασικές συνέργειες που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να επιτευχθεί η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση:

  • Οι ψηφιακές τεχνολογίες για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, τη μείωση της ρύπανσης και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας θα γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Αυτό αναφέρεται, για παράδειγμα, σε μικρο-αισθητήρες και έξυπνες συσκευές που παρακολουθούν την έκθεση στη ρύπανση και την πρόσβαση σε (ανοικτά) περιβαλλοντικά δεδομένα.
  • Η επιδίωξη της πράσινης μετάβασης θα μεταμορφώσει τον ψηφιακό τομέα. Για παράδειγμα, η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και ενεργειακής απόδοσης των κέντρων δεδομένων και των υποδομών cloud θα συμβάλει στο να γίνουν οι τεχνολογίες πιο πράσινες (συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών δεδομένων μεγάλων δεδομένων και του Διαδικτύου των πραγμάτων).

Αυτές οι βασικές συνέργειες απαιτούν μια συνεπή ροή (ανοιχτών) δεδομένων για να διασφαλιστεί ότι οι κρατικοί φορείς μπορούν να αξιολογήσουν εάν χρειάζονται πρόσθετα μέτρα ή ποιοι τομείς απαιτούν περισσότερη υποστήριξη και χρηματοδότηση.

Επιπλέον, η έκθεση προσδιορίζει 10 τομείς δράσεων που απαιτούνται για την ενίσχυση των ευκαιριών και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση μεταξύ της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Παραδείγματα αυτών των τομέων δράσεων είναι:

  • Κινητοποίηση πρόσθετων επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και υποδομές·
  • Διασφάλιση ενός μελλοντικού ρυθμιστικού πλαισίου για την ενιαία αγορά που συμπληρώνει βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και πρότυπα καταναλωτών·
  • Προώθηση ισχυρής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ασφαλούς πλαισίου κοινής χρήσης δεδομένων για να διασφαλιστεί ότι οι κρίσιμες οντότητες μπορούν να αποτρέψουν, να αντισταθούν και να ανακάμψουν από τη διακοπή.

Διαβάστε την πλήρη έκθεση εδώ .

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment