ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτά δεδομένα και η άνοδος των legal tech start-ups στην Γαλλία

Η διάθεση ανοιχτών δεδομένων επέτρεψε σε νεοφυείς εταιρείες να εισέλθουν στις ευρωπαϊκές αγορές

Ο αριθμός των start-ups νομικής τεχνολογίας –επιχειρήσεις που ειδικεύονται στον νομικό και τεχνολογικό τομέα– αυξάνεται στη Γαλλία. Αυτές οι νεοφυείς επιχειρήσεις στοχεύουν στη μεταρρύθμιση των παλιών πρακτικών των επαγγελματιών νομικών, προσφέροντας νομικά έγγραφα σε ψηφιακή πλατφόρμες και αυτοματοποιώντας αποτελεσματικά τη διαδικασία και τις υπηρεσίες των εταιρειών. Μια μέθοδος που χρησιμοποιούν για να το επιτύχουν αυτό είναι η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των ανοιχτών δεδομένων.

Από το 2020, όλο και περισσότερα νομικά δεδομένα δημοσιεύονται με ανοιχτή άδεια, όπου πριν από το 2020 δεδομένα όπως αυτά που δημοσιεύονταν από το Γαλλικό Εθνικό Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών ήταν προσβάσιμα, αλλά με κόστος. Ένα παράδειγμα ανοιχτών νομικών δεδομένων στη Γαλλία που χρησιμοποιούνται από αυτές τις νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι τα ανοιχτά δεδομένα για δικαστικές αποφάσεις, τα οποία εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Court of Cassation of France (το ανώτατο δικαστήριο του γαλλικού δικαστικού συστήματος). Αυτό το ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη δημοσίευση και τη διάδοση ανοιχτών δεδομένων σχετικά με δικαστικές αποφάσεις σε ολόκληρη τη Γαλλία. Από τον Σεπτέμβριο του 2021, όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από το Δικαστήριο δημοσιεύθηκαν με ανοιχτή άδεια.

Επιπλέον, από τον Απρίλιο του 2022, οι αποφάσεις του Εφετείου στη Γαλλία έχουν δημοσιευθεί ως ανοιχτά δεδομένα, εξαιρουμένων των πληροφοριών για ποινικές υποθέσεις. Για να διασφαλίσει ότι συμμορφώνονται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) , το Δικαστήριο έχει αναπτύξει μια νέα τεχνική αρχιτεκτονική που καθιστά ανώνυμες τις αποφάσεις πριν από τη δημοσίευση των δεδομένων. Το Δικαστήριο σχεδιάζει να δημοσιεύσει αποφάσεις από άλλα δικαστικά δικαστήρια με ανοιχτή άδεια μεταξύ Ιουνίου 2023 και Δεκεμβρίου 2025, μετά από χρονοδιάγραμμα που αποφασίστηκε με διάταγμα και εγκρίθηκε στις 28 Απριλίου 2021.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/en/

Leave a Comment