ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ευρωπαϊκή Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2021

Πώς οι χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν δεδομένα για να υλοποιήσουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να βοηθήσει τις χώρες να κάνουν την κοινωνία τους πιο πράσινη και πιο ψηφιακή με τρόπο δίκαιο για όλους. Αυτό μπορεί να φανεί στη Strategic Foresight Report της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2022 και στην Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, η οποία βάζει την Ευρώπη σε καλό δρόμο για να φτάσει τις καθαρές μηδενικές εκπομπές υπερθέρμανσης του πλανήτη έως το 2050. Άλλοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί διερευνούν επίσης πώς οι χώρες της ΕΕ αναπτύσσονται και χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες , συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών δεδομένων, για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, τη μείωση της ρύπανσης και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Ένα παράδειγμα είναι η Ευρωπαϊκή Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2021 – μια ανεξάρτητη έκθεση που περιγράφει την πρόοδο της Ευρώπης προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs). Η έκθεση αξιολογεί την πρόοδο 38 χωρών, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, των υποψηφίων χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου , αναλύοντας δεδομένα που συνδέονται με τους ΣΒΑ. Παραδείγματα από αυτά είναι:

  • SDG 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, με υποκατηγορίες όπως «Τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό επίπεδο» και «Συμμετοχή ενηλίκων στη μάθηση»
  • SDG 7: Προσιτή και καθαρή ενέργεια, με υποκατηγορίες όπως «Μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις ακαθάριστες τελικές καταναλώσεις» και «Εκπομπές CO2 από την καύση καυσίμου ανά ηλεκτρική ενέργεια»
  • SDG 16: Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί, με υποκατηγορίες όπως «Ποσοστό θανάτων λόγω ανθρωποκτονιών» και «Πρόσβαση στη δικαιοσύνη»

Εκτός από την ανάλυση των δεδομένων, οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα σχετικά με τους ΣΒΑ και τις υποκατηγορίες απεικονίζονται σε διαδραστικούς χάρτες και απεικονίζονται σε ένα γράφημα για να παραδειγματιστούν οι επιδόσεις των χωρών κατά μήκος των ΣΒΑ. Έτσι, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα σύνολα δεδομένων, η έκθεση επιτρέπει στους αναγνώστες να οπτικοποιήσουν τις τρέχουσες επιδόσεις και τις μελλοντικές τάσεις των διαφόρων χωρών.

Η έκθεση εκπονήθηκε από ομάδες ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στο Δίκτυο Λύσεων Αειφόρου Ανάπτυξης και στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής . Αυτή η έκδοση τιτλοφορείται «Μεταμορφώνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης» και επικεντρώνεται στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των χωρών και στον μετασχηματισμό του συστήματος τροφίμων της ΕΕ. Η αναφορά δημοσιεύεται με τη διεθνή άδεια Creative Commons Attribution ( CC BY 4.0 ) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την πλήρη αναφορά εδώ .

Leave a Comment