ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Έρευνα της Ε.Ε. για τον πιθανό αντίκτυπο στην έρευνα της οδηγίας για τα ανοιχτά δεδομένα

Την 1η Αυγούστου 2022, η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε μια μελέτη με τίτλο « Μελέτη για την Οδηγία για τα Ανοικτά Δεδομένα, τη Διακυβέρνηση Δεδομένων και τον Νόμο για τα Δεδομένα και τον πιθανό αντίκτυπό τους στην έρευνα ».

Στη μελέτη, οι συγγραφείς εστίασαν στον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν τρία σημαντικά νομοθετικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα δεδομένα ( η οδηγία για τα ανοιχτά δεδομένα , ο νόμος για τη διακυβέρνηση δεδομένων και ο προτεινόμενος νόμος για τα δεδομένα ) στον τομέα της έρευνας, ιδίως όσον αφορά την έρευνα οργανισμών και ιδρυμάτων χρηματοδότησης έρευνας.

Η μελέτη αναγνωρίζει ότι ο αντίκτυπος των τριών νομοθετικών πράξεων στην έρευνα είναι επί του παρόντος περιορισμένος, καθώς ο νόμος για τη διακυβέρνηση δεδομένων εγκρίθηκε πρόσφατα και πρέπει ακόμη να εφαρμοστεί, ενώ ο νόμος για τα δεδομένα βρίσκεται ακόμη στη φάση της πρότασής του.

Σημειώνουν επίσης ότι πολλά βασικά νομικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν στο μέλλον. Αυτά τα ζητήματα σχετίζονται με τις ασάφειες στο πεδίο εφαρμογής της εφαρμογής σε ερευνητικά δεδομένα, την ερμηνεία των διατάξεων και τη συνέπεια μεταξύ των μέσων που χρησιμοποιούν την πολιτική για την έρευνα ανοιχτής επιστήμης.

Διαβάστε την έρευνα εδώ

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu

Leave a Comment