ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο νόμος για τα δεδομένα της ΕΕ: ​​Μια νέα εποχή στην οικονομία δεδομένων και την ενοποίηση ανοιχτών δεδομένων

Η 11η Ιανουαρίου 2024 σηματοδότησε ένα ορόσημο στο ψηφιακό τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο νόμος για τα δεδομένα της ΕΕ τέθηκε επίσημα σε ισχύ. Η Data Act, μέρος της ευρύτερης Ευρωπαϊκή στρατηγικής για τα δεδομένα, είναι μια απάντηση στην εκθετική αύξηση του όγκου δεδομένων που τροφοδοτείται από την επανάσταση του Internet of Things (IoT). Αντιμετωπίζει την ανάγκη αξιοποίησης των τεράστιων δεξαμενών αχρησιμοποίητων βιομηχανικών δεδομένων, δημιουργώντας ευκαιρίες για καινοτομία και ανάπτυξη.

Στην καρδιά του, ο νόμος για τα δεδομένα έχει σχεδιαστεί για να εκδημοκρατίσει την πρόσβαση και τη χρήση δεδομένων. Στοχεύει στην εξισορρόπηση των όρων ανταγωνισμού επιτρέποντας στους χρήστες συνδεδεμένων συσκευών και σχετικών υπηρεσιών να έχουν πρόσβαση και να μοιράζονται δεδομένα που δημιουργούνται από αυτές τις συσκευές. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να ενισχύσει τις υπηρεσίες aftermarket και να τονώσει την καινοτομία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι κατασκευαστές έχουν επαρκή κίνητρα για παραγωγή δεδομένων υψηλής ποιότητας και διαφύλαξη των εμπορικών τους μυστικών.

Ο νόμος εισάγει επίσης μέτρα για την προστασία των επιχειρήσεων της ΕΕ από αθέμιτες συμβατικές πρακτικές, ενισχύοντας έτσι δικαιότερες διαπραγματεύσεις και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των ΜΜΕ στην ψηφιακή αγορά. Επιπλέον, ο νόμος για τα δεδομένα προωθεί την ελευθερία επιλογής και τον ανταγωνισμό στην αγορά υπολογιστικού νέφους, επιτρέποντας στους πελάτες να εναλλάσσονται μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων χωρίς προβλήματα. Αυτή η κίνηση αναμένεται να αποτρέψει τα σενάρια κλειδώματος προμηθευτών, διασφαλίζοντας ένα πιο δυναμικό και ανταγωνιστικό τοπίο υπηρεσιών cloud. Η ανάπτυξη προτύπων διαλειτουργικότητας για την κοινή χρήση δεδομένων ευθυγραμμίζεται με την Στρατηγική Τυποποίησης της ΕΕ, ενισχύοντας περαιτέρω την ευκολία της ροής δεδομένων σε ολόκληρη την Ένωση.

Συλλογικά, αυτά τα μέτρα βάσει του νόμου για τα δεδομένα στοχεύουν στη δημιουργία μιας ενοποιημένης αγοράς δεδομένων εντός της ΕΕ, επιτρέποντας την ελεύθερη ροή μεταξύ των τομέων. Αυτή η πρωτοβουλία πρόκειται να ωφελήσει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων – από καταναλωτές και επιχειρήσεις έως ερευνητές και δημόσιες διοικήσεις, οδηγώντας την Ευρώπη προς ένα μέλλον όπου τα δεδομένα θα είναι καταλύτης για τη συνεργασία, την καινοτομία και την κοινωνική πρόοδο.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment