ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο αυξανόμενος ρόλος των ανοιχτών δεδομένων: Ο Δείκτης Ανοιχτών και Επαναχρησιμοποιήσιμων Δεδομένων 2023 του OΟΣΑ

Τα ανοιχτά δεδομένα μεταμορφώνουν τον τρόπο που βλέπουμε και αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο, ειδικά όταν πρόκειται για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Tο OECD’s 2023 Open Useful and Re-usable data (OURdata) Index προσφέρει μια ολοκληρωμένη ανάλυση των πολιτικών ανοιχτών δεδομένων σε 40 χώρες. Με έμφαση σε τρεις πυλώνες – διαθεσιμότητα δεδομένων, προσβασιμότητα δεδομένων και κρατική υποστήριξη για επαναχρησιμοποίηση δεδομένων – η έκθεση υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία των ανοιχτών δεδομένων στην προώθηση της καινοτομίας, της δημοκρατικής δέσμευσης και της χάραξης πολιτικής.

Ο Δείκτης, που έχει τις ρίζες του στην εκτεταμένη συλλογή δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν τα ανοιχτά δεδομένα στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων – από τις κρίσεις της δημόσιας υγείας έως τις περιβαλλοντικές απειλές. Η πανδημία COVID-19, για παράδειγμα, τόνισε την ανάγκη για τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν πρόσβαση σε έγκαιρα, σχετικά και υψηλής ποιότητας δεδομένα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη διευκόλυνση μιας ολοκληρωμένης απάντησης ολόκληρης της κοινωνίας. Η έκθεση γιορτάζει επίσης τα επιτεύγματα χωρών όπως η Γαλλία και η Κορέα, που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα δεν είναι μόνο διαθέσιμα, αλλά και προσβάσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα.

Ωστόσο, η έκθεση ρίχνει φως και σε τομείς όπου υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης. Αποκαλύπτει ότι μόνο το 48% των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας είναι ανοιχτά διαθέσιμα. Επιπλέον, σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας που σχετίζονται με τα δημόσια οικονομικά και τη δημόσια λογοδοσία είναι σπάνια διαθέσιμα. Ο Δείκτης ενθαρρύνει τα έθνη να ενισχύσουν τις προσπάθειες για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των ανοιχτών δεδομένων και να ενισχύσουν την κρατική υποστήριξη για την περαιτέρω χρήση δεδομένων, διασφαλίζοντας την πλήρη υλοποίηση των οφελών των έργων ανοιχτών δεδομένων.

Ο Δείκτης χρησιμεύει ως έκκληση για δράση για το μέλλον, εστιάζοντας στο μετασχηματιστικό δυναμικό των ανοιχτών δεδομένων και συνηγορώντας για συνεπή προσπάθεια. Λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι τα ανοιχτά δεδομένα βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους και ότι, στην επιδίωξή μας για μια πιο δημοκρατική και ενημερωμένη ψηφιακή κοινωνία.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment